Čínský herbář
Čeština

Enoki ochraňuje před remodelací dýchacích cest u alergického astmatu

Enoki (Flammulita velutipes, zimní houba) je jednou z nejpopulárnějších hub, která má farmakologické účinky. Jedná se o jednou, velmi chutnou houbu, která je pěstována již od roku 800 našeho letopočtu, má tedy i dlouhou historii používání, hlavně v rámci tradiční čínské medicíny. Do současnosti bylo provedeno mnoho studií, které potvrzovali účinky Enoki, bylo zjištěno, že Enoki moduluje aktivitu imunitního systému, snižuje hladinu krevních tuků a cukrů, spouští apoptózu (buněčnou smrt) u rakovinných buněk a bakterií, také snižuje oxidační stres atd.

alergie

Tato studie byla připravená proto, aby se potvrdila hypotéza, že Enoki zmírňuje remodelaci v dýchacích cestách při astmatu. Astma je chronické zánětlivé plicní onemocnění, které provází kašel, bolesti na hrudi, hvízdání na hrudníku, dušnost atd. Zánět způsobuje otok v dýchacích cestách, vyšší produkci hlenu, hyperreaktivitu dýchacích cest a také kontrakci svalů v dýchacích cestách, v plicní tkáni jsou imunitní buňky, hlavně eosinofily a neutrofily, dochází k remodelaci v dýchacích cestách, která je nevratná. Akutní záchvat může být spuštěn alergeny, cvičením, iritujícími látkami, např. kouřem, studeným vzduchem. Většinou je astma alergické a alergické reakce je spojená s nerovnováhou mezi Th1 a Th2 lymfocyty ve prospěch aktivity Th2 a Th17 lymfocytů (Th1, Th2, Th17 jsou poddruhy T lymfocytů, které produkují rozdílné cytokiny, a tím i rozdílně modulují imunitní odpověď. Th2 a Th17 jsou spojené s alergickým zánětem).

Autoři studie využili FIP-fve (imunomodulační bílkoviny z houby) z Enoki k potlačení patologické reakce v dýchacích cestách alergických myší. Dýchací cesty neléčených astmatických myší byly infiltrované imunitními buňkami, zvýšila se koncentrace Th2 a Th17 cytokinů (IL-4, IL-5, IL-13 a IL-17), naopak poklesly hladiny Th1 cytokinů. U myší, které byly léčeny FIP-fve  kortikoidy (běžná terapie u alergií a astmatu), byl výsledek jiný. FIP-fve snížily počty imunitních buněk, které migrovaly do plic a které zvyšují zánět a poškození plicní tkáně. Hodnoty Th2 a Th17 prozánětlivých cytokinů poklesly a hodnoty Th1 „antialergických“ cytokinů vzrostly. Zajímavé bylo, že FIP-fve byly účinnější ve snižování počtu infiltrujících buněk než kortikosteroidy. Hlavně došlo ke snížení počtu eozinofilů a neutrofilů, které produkují mnoho působků a enzymů, které poškozují a rozkládají tkáně a mimobuněčnou hmotu a podporuju produkci kolagenu, a tím i nevratnou remodelaci v dýchacích cestách. FIP-fve snížily aktivitu enzymů metaloproteáz, redukovaly produkci kolagenu a dokázaly ochránit před remodelací dýchacích cest, které je způsobováno alergickým zánětem. Na základě těchto výsledků je možné předpokládat, že FIP-fve by mohly pomoci také pacientům s astmatem.

Lee YTWu CTSun HLKo JLLue KH. Fungal immunomodulatory protein-fve could modulate airway remodel through by affect IL17 cytokine. J MicrobiolImmunolInfect. 2018 Oct;51(5):598-607.