Čínský herbář
Čeština

Erinacin z Hericia proti Alzheimerově nemoci

Hericium erinaceus (korálovec ježatý) je jedlá a chutná dřevokazná houba, která je v rámci tradiční čínské medicíny po tisíce let využívána k řešení mnoha nemocí. Její název vychází z jejího zvláštního tvaru, když připomíná mořský korál. Krom tradiční čínské medicíny zaujalo Hericium i vědce, proto jsou prováděny studie, které popisují to, že Hericium moduluje aktivitu imunitního systému, působí protirakovinně, protiinfekčně, reguluje hladinu lipidů v krvi, hojí trávicí soustavu, a co víc podporuje regeneraci nervů a mozku. Tento poslední účinek testovali i autoři této studie.

hericium-imunita-posileni

Degenerativní nemoci mozku jsou v současné době poměrně časté, je to spojené také se zvyšujícím se věkem populace. Při degeneraci mozku dochází hlavně ke zhoršování až ztrátě paměti a soběstačnosti, jak to vidíme také u Alzheimerovy nemoci. při této nemoci se tvoří v mozku amyloidové plaky, přičemž amyloid beta je pro neurony toxická.

V této studii autoři vytvořili léčivou látku z mycelií Hericia, kterou navíc obohatili erinacinem A, který je také přirozenou složkou Hericia, a také etanolový extrakt.

Tato látka byla podávána myším, které trpěly obdobou lidské Alzheimerovy nemoci, které měli narušené kognitivní funkce.

Hericium jim bylo podávané 30 dní. Ukázalo se díky histologickému rozboru, že dochází k zmenšení rozsahu amyloidových plaků. Docházelo k jejich štěpení tak, že netvořily jednolité útvary, ale přestaly být kompaktní. Při podávání Hericia došlo ke zvýšení aktivity enzymu, který degraduje inzulin v mozku. Navíc se také prokázalo, že se zvýšila produkce nervového růstového faktoru, což zajistilo neurogenezi, tj. tvorbu neuronů, v hippokampu. U myší došlo ke zlepšení mentálních funkcí i aktivity.

Hericium v obou použitých formách zvrátil stav myší s Alzheimerem, neboť se zlepšil jak stav mozku, tak i jeho funkce.

 

Tsai-Teng T, Chin-Chu C, Li-Ya L et al.  Erinacine A-enriched Hericium erinaceus mycelium ameliorates Alzheimer's disease-related pathologies in APPswe/PS1dE9 transgenic mice. J Biomed Sci. 2016 Jun 27;23(1):49.