Čínský herbář
Čeština

Erinacin A z Hericia může pomoci s poškozením mozku

Hericium (Hericium erinaceus, korálovec ježatý) je jedlá, velmi chutná houba, která se pyšní velmi zvláštní plodnicí. Ta je světlá, kulovitá, přisedlá na kmeny převážně listnatých stromů, visí z ní měkké „ostny“. Může tak připomínat mořský korál či lví hřívu (tak je houba nazývána v anglicky mluvících zemích). Hericium má domovinu v Asii, kde je také po tisíciletí využívána tradiční čínskou medicínou k léčbě mnoha typů nemocí. Současné studie dokládají, že Hericium „umí pracovat“ s imunitním systémemtlumit patologické záněty, snižuje oxidační stres i hodnoty tuků, zabíjí mnohé typy nádorových buněk i infekčních patogenů. Jeho jedinečnost je v tom, že obsahuje látky, které chrání a podporují regeneraci nervového systému, a to jak samostatných nervů, tak centrální nervové soustavy.

 Hericium-lions-mane

V této studii se autoři zaměřili na účinek extraktu z mycelií Hericia a jeho složky erinacinu A při poškození nervové soustavy. V předchozích studiích na zvířatech se ukázalo, že podávání Hericia po poškození nervové soustavy toxickou látkou MPTP (1-metyl-4-fenyl-1,2,3,6 tetrahyfropyrin), působí podobné poškození, jaké je u Parkinsonovy nemoci, vedlo ke zlepšení stavu. Hericium podpořilo regeneraci poškozené tkáně. Autory nyní zajímalo, jak Hericium a erinacin A přesně fungují, když zvyšují regeneraci.

Zdravé nervové buňky vystavili toxické látce a sledovali životaschopnost buněk, produkci volných radikálů, zda došlo k buněčné smrti atd., a to bez přítomnosti erinacinu A a s ním. Dále provedli pokusy na zvířecím modelu, kdy byla zvířatům podána toxická látka a poté, erinacin A nebo nic. Autoři podáním toxické látky vyvolají stav obdobný Parkinsonově nemoci u lidí.

V buněčné kultuře, ve které byl erinacin A, bylo mnohem více buněk, které přežily, a buňky také méně produkovaly volné radikály, tj. nezvyšoval se oxidační stres. Erinacin A tedy působil ochranně, byl prevencí před poškozením a spustil signální dráhy uvnitř buněk, které je chránily před spuštěním procesů vedoucích k buněčné smrti.

Ve zvířecím modelu se hodnotily vzorky z mozkové tkáně zvířat vystavených toxické látce, které pak byly léčené/neléčené erinacinem A. Vzorky mozku zvířat, která po intoxikaci dostala také erinacin A, vykazovaly mnohem menší poškození. To znamená, že Hericium snížilo další poškozovánípodpořilo regenerační procesy.

 

Lee KFTung SYTeng CC, et al. Post-Treatment with Erinacine A, a Derived Diterpenoid of H. erinaceus, Attenuates Neurotoxicity in MPTP Model of Parkinson's Disease. Antioxidants (Basel). 2020 Feb 4;9(2). pii: E137. doi: 10.3390/antiox9020137.