Čínský herbář
Čeština

Hericium a ovlivnění vnímání bolesti

 Připomíná totiž mořský korál, roste hlavně na listnatých stromech. Má výbornou chuť a je tedy vyhledávána jako potravina, ale tradiční medicíny, včetně čínské, ho po staletí využívají k léčbě mnoha nemocí. To potvrzují i současné studie, které pracují nejen na buněčných kulturách, ale také s dobrovolníky. Hericium moduluje aktivitu imunitního systému, má protirakovinné, antioxidační, antimikrobiální účinky, jeho jedinečnou funkcí je, že chrání a regeneruje nervový systém. Posiluje totiž produkci nervového růstového faktoru.

Autoři této studie se zaměřili na to, jaké pochody v nervové soustavě Hericium ovlivňuje.

Pro své pokusy využili nervové buňky, ke kterým přidávali Hericium.

 

hericium_pain

 

U chronických bolestí se výrazně snižuje kvalita života. Velké množství lidí trpí v nějaké míře trvalými bolestmi, mnozí pak prožívají doslova muka a musí užívat velmi silné léky proti bolesti, které však mají i řadu nežádoucích účinků a jsou často návykové. S délkou užívání se také musí zvyšovat dávky, dochází ke snížení citlivosti k léčbě. Pak hrozí i riziko předávkování.

Proto autoři zkoušeli i to, zda Hericium může působit i analgeticky, tj. snižovat bolest.

Na vnímání a tvorbě bolestivého podnětu se podílí pomocí adenosin trifosfátu aktivovaná vápníková nitrobuněčná signalizace (ATP-indukovaná Ca2+ signalizace) a aktivace purinergních receptorů. Je tedy logické, že zablokování ATP-indukované Ca2+ signalizace a purinergních receptorů by vedlo ke snížení vnímání bolesti.

Hericium bylo přidáno k nervovým buňkám, to bylo spojené právě s úplným zablokováním ATP-indukovaná Ca2+ signalizace v nervových myších i lidských buňkách.

Další pokusy se prováděly na krysách. Sledovala se jejich chování během bolesti. Podávání extraktu z Hericia vedlo ke snížení vnímání bolesti způsobené horkem. Krysy s Hericiem také snesly bez ucuknutí intenzivnější bolestivý podnět než krysy bez Hericia.

Studií se tedy podařilo prokázat, že Hericium krom ochrany a podpory regenerace nervové soustavy také zasahuje do jejího fungování, a to do vnímání bolesti. Působí analgeticky.

 

Liu PSChueh SHChen CCLee LYShiu LY. Lion's Mane Medicinal Mushroom, Hericium erinaceus (Agaricomycetes), Modulates Purinoceptor-Coupled Calcium Signaling and Murine Nociceptive Behavior. Int J Med Mushrooms. 2017;19(6):499-507.