Čínský herbář
Čeština

Hericium ochraňuje mozek před degenerací a Alzheimerovou chorobou

Jejím hlavním znakem je ukládání beta amyloidu v placích v mozku. Tento je pro neurony toxický, navíc podporuje aktivaci imunitního systému, dochází k rozvoji zánětu a vzniku volných radikálů. To vše dále poškozuje mozek. V současné době se udává že přibližně 5 % populace kolem 65 let trpí touto chorobou. Počty nemocných rostou s nárůstem věku. Nemoc není v současné době léčitelná, je možné jen zpomalit její postup. Postižení mají nejprve poruchy krátkodobé paměti, orientace, klesá schopnost se učit, příznaky se prohlubují a později se již nedokáží postarat sami o sebe a jsou odkázání na péči druhých.

 

hericium_alzheimer

 

V této studii autoři využili v pokusech Hericium, aby zjistili, zda by jej bylo možné využít při léčbě Alzheimerovy nemoci. Hericium erinaceus (korálovec ježatý) je jedná dřevokazná houba, která je po staletí využívána tradiční čínskou medicínou k léčbě mnoha nemocí. Moderními postupy je pak ověřeno, že moduluje aktivitu imunitního systému, je protirakovinné, protiinfekční a hlavně působí pozitivně na nervovou soustavu.

V pokusu na krysách byl využit etanolový extrakt z Hericia na krysách s demencí. Po navození demence byly provedeny testy a další se opakovaly po podávání extraktu z Hericia. U krys došlo díky léčbě k zlepšení schopnosti si učit a pamatovat si. Při bližším zkoumání, jak extrakt funguje, se odhalilo, že obsahuje 3-hydroxyhericenon F (3HF), který blokuje aktivitu BACE, což je enzym beta sekretáza, která podporuje tvorbu amyloidových plátů. Při pokusech na buněčných liniích se jasně ukázalo, že 3HF snižuje tvorbu i aktivitu enzymu, také klesá množství beta amyloidu a proteinu Tau (oba podporují postup nemoci). Tím ovšem aktivita 3HF nekončí, dokáže též zlepšit funkce mitochondrií a snižovat produkci volných radikálů. Zvyšuje se produkce ATP, tedy produkce energie. Dochází také k utlumení zánětu.

Pokusy se tedy podařilo prokázat, že Hericium, zvláště pak 3HF je velmi účinný v ochraně nervové soustavy, a nejen že ji ochraňuje, může pomoci vylepšit její funkce, jak se potvrdilo na krysím modelu.

Diling CTianqiao YJian YChaoqun ZOu SYizhen X. Docking Studies and Biological Evaluation of a Potential β-Secretase Inhibitor of 3-Hydroxyhericenone F from Hericium erinaceus. Front Pharmacol. 2017 May 12;8:219.