Čínský herbář
Čeština

Hericium proti bolesti

Hericium (Hericium erinaceus, korálovec ježatý) je dřevokazná houba, která roste hlavně na listnatých stromech. Má velmi zvláštní tvar plodnice. Ta je světlá, kulovitá a z ní vyrůstají ostnaté výběžky, které jsou však měkké. Připomíná mořský korál, popř. lví hřívu či vousy. Hericium se také od ostatních hub liší svou chutí. Dřevokazné houby bývají nahořklé až hořké a nejsou tedy vhodné pro přímou konzumaci, hericium má však chuť příjemně nasládlou. Houba je v Asii hojně využívána jako léčivo. Oprávněnost tohoto použití potvrzují i současné studie. Ukazuje se, že Hericium působí protizánětlivě, ničí mnohé patogeny i nádorové buňky, snižuje hodnoty tuků a cukru v krvi, a co je nejdůležitější chrání a podporuje regeneraci nervové soustavy.

hericium

V této studii autoři testovali, zda je možné pomocí Hericia snížit chronické bolesti. Mnohé stimuly, tlak, horko, poškození tkání... stimulují neurony, které vedou vzruchy do mozku, kde je zpracován a následně i pociťován. Mnohé patologické stavy, degenerativní, zánětlivé, nádorové, úrazové, pooperační jsou spojené s trvalou bolestí, která výrazně omezuje kvalitu života pacienta. Trvalá intenzivní bolest se řeší podávání morfinu. Problém ovšem je, že na něj vzniká tolerance, tj. musí se zvyšovat dávka, až se narazí na mezní možnou hodnotu. Morfin tedy přestane účinkovat. A jak postupovat dál?

Autoři vytvořili etanolový extrakt z Hericia a přidávali jej k nervovým buňkám, mikrogliím. U těchto buněk může dojít k aktivaci v reakci na morfin. V minulých studiích se ukázalo, že tlumení změn cytoskeletu (buněčné kostry) je spojené s aktivací a vnímáním bolesti. Cytoskelet se zapojuje např. do pohybu buňky, migrace.

Buňky byly inkubovány s 100 nanogramy/ml extraktu z Hericia po dobu 30 minut a poté se přidal 1mikroM morfinu na dobu 2 hodin nebo byly vystaveny pouze morfinu.

U buněk, které byly vystaveny pouze morfinu došlo k jejich aktivaci, nikoli k utlumení, jak by se čekalo. Buňky produkovaly látky, které by přivábily např. imunitní buňky, a zvýšilo by se pociťování bolesti, nikoli snížilo. Pokud však byly nervové buňky před podáním morfinu vystavené Hericiovému extraktu, mnohem méně byly aktivovány morfinem. Nebyly stimulovány, omezila se jejich migrace, a méně by tedy převáděly vzruchy, včetně těch bolestivých.

Studie tedy dokládá, že extrakt z Hericia by mohl mírnit aktivaci nervových buněk, po podání morfinu, čímž by mohl posílit jeho účinnost a bolesti více tlumit.


Yeh CH, Sun LW, Lai CM, Yeh TP, Lin JN, Tsay SL, Chen CC, Chen WP, Chen CM, Tsai RY. Effect of ethanol extracts of Hericium erinaceus mycelium on morphine‑induced microglial migration.  Mol Med Rep 2019 Oct 15.