Čínský herbář
Čeština

Hericium působí gastroprotektivně

U nás se nachází velmi vzácně, a to na jižní Moravě. Hericium je velmi dobře známé v Asii, kde je využíváno i v gastronomii. Má nasládlou příjemnou chuť a houbovou vůni. Krom toho, že můžeme Hericium najít na talíři, je po tisíce let využíváno k léčbě zdravotních obtíží tradiční čínskou medicínou. Současnými vědeckými postupy se podařilo prokázat, a stále se prokazuje, že Hericium má mnohé účinky, které mohou zlepšit zdravotní stav člověka. Hericium moduluje aktivitu imunitního systému, snižuje oxidační stres, zabíjí mnohé typy rakovinných buněk i patogenů, dokáže snížit hodnoty cholesterolu v krvi. Jedinečné je Hericium v tom, že posiluje tvorbu neurálního růstového faktoru, tím se zapojuje do regenerace nervové soustavy, např. u poškozených nervů, poruchách centrální nervové soustavy, např. u Alzheimera.

 

hericium_digestive

 

 

 

Hericium má však mnohem více účinků. V této studii autoři ověřovali, zda dokáže Hericium ochránit žaludek před poškozením. Svou teorii o účinnosti Hericia testovali na krysách.

 

Autoři nejprve podali krysám polysacharidy z Hericia a poté je vystavili působení etanolu, který ve velkém množství způsobuje poškození žaludeční sliznice a žaludeční vředy, tj. slizniční léze, ve druhém případě autoři způsobili krysám vředy podvazem pyloru, vrátníku (část žaludku).

 

Polysacharidy se ukázaly být silným antioxidantem. V pokuse se dokázalo, že Hericium dokáže regulovat tvorbu dráždivých složek, množství žaludečních šťáv, pepsinu. Snížilo jejich produkci, což omezilo dráždění žaludeční sliznice, a naopak podpořilo tvorbu ochranných faktorů, tj. hlenu kryjícího sliznici. Zvýšila se také produkce dalších složek, např. oxidu dusného, prostaglandinu E, epidermálního růstového faktoru, který se zapojuje i do regenerace poškození. Došlo k výraznému snížení zánětlivé odpovědi, která se také zapojuje do poškození sliznice. Dochází ke snížení koncentrace prozánětlivých cytokinů, jakými jsou např. TNF alfa či IL-1 beta.

 

V případě krys, které předléčeny Hericiem nebyly, došlo ke vzniku očekávaných lézí, zánětu, zvýšení oxidačního stresu atd.

 

Vědcům se podařilo prokázat, že u krys, u nichž se snažili vyvolat poškození žaludeční sliznice, způsobit vředy, Hericium žaludek ochraňovalo. Podpořilo ochranné složky, snížilo sekreci agresivních šťáv, zánět a oxidační stres.

 

Wang, Xiao-Yin & Yin, Junyi & Zhao, Ming-Ming & Liu, Shi-Yu & Nie, Shao-Ping & Yang, Guang. (2018). Gastroprotective activity of polysaccharide from Hericium erinaceus against ethanol-induced gastric mucosal lesion and pylorus ligation-induced gastric ulcer, and its antioxidant activities. Carbohydrate Polymers. 186.