Čínský herbář
Čeština

Hericium zlepšuje kognitivní funkce, klinická studie

Hericium (Hericium erinaceus, korálovec ježatý) je co se tvaru plodnice, ale také účinků, velmi zvláštní houba. Hericium je dřevokazný a vybírá si hlavně listnaté stromy. Má světlou plodnici, ze které vystupují měkké výběžky připomínající ostny, bodliny. Je tedy rozježený a může připomínat mořský korál. Dle toho dostal české jméno. Hericium má pro houbu netypickou nasládlou chuť a je hlavně v Asii velmi žádaná, a to nejen pro další zpracování v kuchyni, ale také jako léčivo. Tradiční čínská medicína s Hericiem pracuje po dlouhá tisíciletí. Současné studie také prokazují, že Hericium má farmakologický potenciál. Ovlivňuje fungování imunitního systému, snižuje cholesterol, působí protinádorově, protimikrobiálně, snižuje oxidační stres a zvyšuje tvorbu nervového růstového faktoru, což podporuje regeneraci a ochranu nervové tkáně.

kurkumin_stroke

V této studii autoři zjišťovali, zda podávání Hericia vede ke zlepšení kognitivních funkcí (tj. zpracování informací, učení se, chápání atd.). Vytvořili randomizovanou dvojitě zaslepenou placebem kontrolovanou studii. To znamená, že účastníci (starší 50 let, v počtu 34) byli náhodně rozděleni do dvou skupin. V jedné dostávali neúčinnou látku, tj. placebo, a ve druhé Hericium. Zdravotnický personál ani účastníci nevěděli, co užívají. Před podáváním se účastníkům udělaly psychologické testy zaměřené na kognitivní funkce. Užívání Hericia trvalo 12 týdnů.

Hodnotila se např. orientace v prostoru a v čase, počítání, jazykové schopnosti, pojmenovávání objektů, opakování vět, psaní, kreslení atd.

V testu MMSE, tj. krátký test kognitivních funkcí, se ukázalo, že ve skupině, která užívala Hericium, došlo ke zlepšení výsledků proti vstupním hodnotám. A také se porovnávaly výsledky mezi skupinami. Ve všech měřených parametrech byli účastníci s Hericiem lepší než účastníci s placebem.

Je evidentní, že Hericium může sloužit jako podpůrný prostředek během stárnutí, aby se oddálil nástup poruchy mozkových funkcí. Může být prevencí demence, a dokonce pomoci mírné zhoršení mentálních funkcí zlepšit.


Saitsu Y, Nishide A, Kikushima K, Shimizu K, Ohnuki K. Improvement of cognitive functions by oral intake of Hericium erinaceus. Biomed. Res. 2019; 40(4):125-131.