Čínský herbář
Čeština

Hlíva a celkové posílení u selátek

Mnohé pokusy není možné provádět jako klinické studie, tj. se zdravými dobrovolníky nebo pacienty, a je nutné využít zvířecí modely. Z výsledků je pak možné odvodit, jak by mohly houby fungovat také u lidí. V této studii určovali vědci vliv hlívy ústřičné na zdraví a růst selat, přičemž prasata jsou nám velmi podobná. Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus, oyster mushroom) patří mezi jednu z nejznámějších a nejrozšířenějších hub. Je i dobře dostupná. V dnešní době i v mnohých supermarketech. Hlíva dostala své české jméno dle toho, že připomíná tvarem a barvou ústřici. Krom využití jako potraviny je hlíva také často využívanou „léčivkou“. Zvláště asijské tradiční medicíny ji s úspěchem využívají dlouhá staletí. Vědecké studie proběhlé během minulých cca 20 let prokázaly, že hlíva je skvělý imunomodulátor, působí jako prevence civilizačních nemocí, ničí rakovinné buňky i mnohé mikroby, snižuje oxidační stres i hladiny tuků a cukrů.

posílení, růst

V této studii se autoři zaměřili na to, zda hlíva podpoří zdraví a růst selat. Na to vyžili 100  28denních selátek a části z nich podávali v krmení také hlívu. Sledoval se příjem potravy, přírůstek hmotnosti, výskyt průjmů, imunita i složení střevní mikroflóry.

Ukázalo se, že selátka, která dostávala také hlívu, lépe prospívala. Je možné říci, že jim více chutnalo, rychleji nabírala hmotnost a mnohem méně trpěla na průjmy. Došlo tedy k posílení a zvýšení odolnosti trávicího traktu. A to i díky tomu, že hlíva zlepšila složení střevní mikroflóry, zpestřila její složení. Navíc se také posílala imunita. Selátka krmená hlívou měla vyšší hodnoty protilátek IgG a IgM, dále také vyšší hodnoty působků, které posilují imunitní odpověď, např. TNF alfa, IL-2…

Studie potvrdila pozitivní vliv hlívy na celkové zdraví, zlepšuje prospívání zvířete, stav jeho zažívacího traktu i imunity. K podobným výsledkům by nejspíš dospěla i studie, které by zahrnovala dobrovolníky

Adams S, Che D, Hailong J, Zhao B, Rui H, Danquah K, Qin G. Effects of Pulverized Oyster Mushroom (Pleurotus ostreatus) on Diarrhea Incidence, Growth Performance, Immunity, and Microbial Composition in Piglets. J. Sci. Food Agric. 2019 Jan 10.