Čínský herbář
Čeština

Inhalace kurkuminu u plicní fibrózy

Kurkumin dává kurkumě a z ní vytvořené směsi koření curry typickou žlutou barvu. Kurkumu, a tedy i kurkumin, se získává ze sušeného oddenku rostliny kurkumovníku dlouhého (Curcuma longa). Kurkuma(kurkumin) je po dlouhá tisíciletí využíván v tradičních medicínách v Asii. Krom toho je však také v hledáčku mnoha vědců, kteří zkoumají účinku kurkuminu. Již se podařilo prokázat, že kurkumin působí protizánětlivě, redukuje oxidační stres, podporuje trávení, ničí nádorové buňky atd. Stále se hledají nové možnosti, jak kurkumin využít ve prospěch člověka.

inhalace

Již jsme v jednom textu psali, že kurkumin se s úspěchem využil jako přídatek k léčbě karcinomu plic. Použil se v inhalační podobě.

V této studii autoři využili stejnou léčebnou formu kurkuminu, ale k řešení idiopatické pulmonální fibrózy. Jedná se o chronickou zhoršující se plicní nemoc, u které se nepodaří najít příčina. Dochází k zánětu a nahrazování funkční plicní tkáně vazivem. Nemoc je provázena snížením kapacity plic, kašlem, dušností… Jelikož není známá příčina, je těžké léčebně zasáhnout, prognóza pacientů je špatná. Autoři tedy vytvořili mikročástice spóry, na které navázali kurkumin. Pokusy v laboratoři ukázaly, že tyto částice nejsou odstraněny (fagocytovány) v plicích se nacházejícími makrofágy (imunitní buňky), pokud by byly pohlceny, nemohly by dále účinkovat. Z mikročástic se mohl uvolnit kurkumin do plicní tkáně. Během 9 hodin se uvolní cca 71 % kurkuminu.

Prováděly se také pokusy na krysách, u nichž byla vyvolána plicní fibróza. Části krys se pak inhalačně podávaly i mikročástice s kurkuminem. U těchto krys došlo k výraznému zmínění poškození plic, snížil se zánět (poklesla produkce prozánětlivých cytokinů – TNF alfa), snížila se produkce cytokinů podporujících tvorbu vaziva (TGF-beta) omezila se syntéza kolagenu.

Pokusem se tedy podařilo prokázat, že kurkumin v inhalační podobně zlepšuje stav plic, které jsou postiženy fibrózou. Toho by se mohlo využít také u pacientů. 

Hu YLi MZhang MJin Y. Inhalationtreatment of idiopathic pulmonary fibrosis with curcumin large porous microparticles. Int J Pharm. 2018 Nov 15;551(1-2):212-222