Čínský herbář
Čeština

Kurkuma jako prevence a podpora léčby civilizačních nemocí

Kurkumin je polyfenol, jasně žlutý rostlinný pigment, který je možné získat z oddenku kurkumovníku dlouhého (Curcuma longa). Rostlina patří do rodiny zázvorovitých. Jedná se o jedno z nejdéle kultivovaných koření v Asii. Oddenek kurkumovníku se používá v kuchyni čerstvý, ale hlavně jako sušený jako kurkuma. Ta je nedílnou součástí asijské kuchyně, hlavně té indické. Navíc je kurkuma s kurkuminem po staletí využívána tradiční indickou a čínskou medicínou pro řešení různých typů onemocnění. Současné studie prokázaly, že kurkumin má protizánětlivé, protinádorové, antioxidační, antimikrobiální, krevní tuky snižující účinky a mnoho dalších.

nadvaha obezita

V této studii autoři zjišťovali, zda je možné pomocí kurkumy snížit rizikové faktory, které by vedly ke vzniku kardiovaskulárních (srdečně-cévních) nemocí u žen s nadváhou či obezitou.

Nadváha a obezita je jedním z hlavních rizikových faktorů pro vývoj velkého množství přidružených nemocí, např. kardiovaskulárních nemocí, cukrovky typu II, onemocnění kloubů, deprese atd. Nadváha a obezita je spojená s vysokými hodnotami krevních lipidů, které se kumulují v cévní stěně, což snižuje průtok krve cévou, či se průtok zcela zastaví. To může vést k ischemii a trvalému poškození srdečního svalu.

Do studie bylo zařazeno 36 mladých žen, které měly BMI 23 a vyšší. Ženám byly podávány kapsle s kurkumou, a to dávka 2 gramy za den po dobu 90 dní. Autoři hodnotili váhu, BMI, obvod pasu a boků, krevní tlak, krevní homocystein, úzkosti a deprese.

Tělesné váha u žen poklesla, z průměrných hodnot 73,42 na 72,45 kg. Pokleslo také BMI, obvod pasu a boků (BMI z 28,75 na 28,27, pas z 81,85 na 81,85 a boky ze 102,72 na 98,10 cm). Snížilo se také procento tuku v těle, a to z 34,34 % na 32,58 %. Dalším důležitým zjištěním bylo, že pokles také systolický krevní tlak, a to ze 119,12 na 115,92 mmHg. Podávání kurkumy také zlepšilo psychický stav, skóre úzkosti se z 7,88 dostalo na 4,73. Kurkuma však neměla vliv na hodnoty homocysteinu v krvi a deprese.

Získané výsledky ukazují, že kurkuma má potenciál snižovat riziko rozvoje kardiovaskulárních nemocí u žen s nadváhou nebo obezitou. Snižuje totiž tělesnou váhu, procento tuků v těle, systolický tlak, zlepšuje psychický stav atd.

Latif RMumtaz SAl Sheikh MHChathoth SNasser Al Naimi S. Effects of Turmeric on Cardiovascular Risk Factors, Mental Health, and Serum Homocysteine in Overweight, Obese Females. Altern Ther Health Med. 2020 Feb 21. pii: AT6135.