Čínský herbář
Čeština

Kurkuma s kurkuminem a astma

Kurkumin je přírodní žlutý pigment, biologicky aktivní polyfenolická látka v kurkumě. Kurkuma (známá též jako indický šafrán) je koření získávané z oddenku rostliny Curcuma longa, která patří do rodiny zázvorovitých. Kurkuma má dlouho tradici používání, to se datuje do doby před 4000 lety. Kurkuma se používá jako koření, ale hlavně také jako léčivo. Současné vědecké studie potvrdily, že kurkumin má protimikrobiální, protizánětlivé, antioxidační a protinádorové účinky.

astma

Cílem studie bylo zjistit, zda je možné využít kurkuma ke zmírnění příznaků astmatu. Astma je chronické zánětlivé onemocnění, které je spojené s hypercitlivostí dýchacích cest, kdy dochází na určité podněty k bronchokonstrikci (stažení svalů v dýchacích cestách, čímž se omezí průtok vzduchu dýchacími cestami), to se projeví jako epizody pískání na h rudníku, tíže na hrudi, dušnost, kašel, dochází také k remodelaci stavby dýchacích cest vlivem chronického zánětu, zvyšuje se produkce hledu a snižují se plicní funkce. Ataky astmatu jsou nejčastěji vyvolané alergeny.

Autoři vytvořili randomizovanou dvojitě zaslepenou placebem kontrolovanou studii. To znamená, že pacienti byli náhodně rozděleni do skupin a oni ani personál netušil, zda užívají v tabletě kurkumu nebo placebo. Krom toho pacienti užívali své běžné léky. Všichni užívali inhalační kortikoidy (snižují zánět), někteří pak měli léčbu antihistaminiky, LAβAA (long-acting β2 agonist) látky rozšiřující dýchací cesty (bronchodilatantcia), a to po dlouhou dobu, nebo SAβAA (short-acting β2 agonist) bronchodilatátory sloužící jako okamžitá úlevná léčba. Jejich účinek netrvá dlouho.

Studie ukázala, že u pacientů s kurkumou došlo ke zmírnění symptomů astmatu, ale k tomu došlo i ve skupině s placebem a rozdíl mezi skupinami nebyl významný. Důležité však bylo, že podávání kurkumy výrazně snížilo výskyt problémů v noci. Astmatici mají často obtíže právě během spánku, v případě užívání kurkumy se v noci tolik nebudili. Lépe spali. Dále pak pacienti s kurkumou udávali, že snížili užívání SAβAA. Dostali tedy svou nemoc pod lepší kontrolu než pacienti s placebem.

Výsledky studie tedy naznačují, že podávání kurkuminu získaného ze sušeného oddenku rostliny Curcuma longa, který obsahuje také kurkumin, může vést ke zmírnění nočních obtíží astmatiků a pomoci jim dostat nemoc pod kontrolu, mohou snížit dávky bronchodilatátorů s krátkodobým účinkem.

Manarin G, Anderson D, Maria E Silva J, da Silva Coppede J, Roxo-Junior P, Pereira AMS, Carmona F. Curcuma longa L. ameliorates asthma control in children and adolescents: A randomized, double-blind, controlled trial. .J Ethnopharmacol 2019 Apr 13.:111882.