Čínský herbář
Čeština

Kurkumin a diabetická nefropatie

Kurkumin je fenolická látka, která se získává z rostliny Curcuma longa (kurkumovník dlouhý). Jedná se o jasně žlutý pigment s medicinálním vlastnostmi. Oddenek/kořen rostliny se po dlouhá staletí používá v asijské kuchyni, a to jak čerstvý (podobně jako zázvor), tak sušený a rozmělněný jako žluté koření kurkuma, která je také součástí směsi koření curry. Co je však důležitější, kurkumin se také využívá v tradiční asijské medicíně jako léčivo, a to např. v ajurvédě či tradiční čínské medicíně. Současné studie také prokázaly, že má kurkumin mnoho účinků, mezi nimi jsou např. protizánětlivý, protinádorový a antioxidační.

diabetická nefropatie

Cílem této klinické studie bylo zjistit, zda by mohli kurkumin pomoci diabetickým pacientům s poškozenými ledvinami, tj. s diabetickou nefropatií.

Diabetická nefropatie je závažná komplikace cukrovky. Je to chronické poškození ledvin, které může končit i jejich selháním. Ledviny a krevní cévy jsou poškozovány vyššími koncentracemi cukru v krvi. Nefropatie je stav, kdy ledviny ztrácejí schopnost odstraňovat odpadní produkty metabolismu živin a přebytečné tekutin. Příznaky chronického postižení ledvin jsou např. vysoký krevní tlak, proteinurie (přítomnost bílkovin v moči), otoky, únava, zvracení, zmatenost atd.

Do studie bylo zařazeno 46 pacientů s diabetickou nefropatií. Tito pacienti měli cukrovku typu II, která je spojená s metabolickým syndromem, obezitou, hypercholesterolemií atd., albuminurií více než 300 mg albuminu v moči za 24 hodin  (do moči unikala krevní bílkovina albumin, což se u zdravých ledvin neděje, není propuštěna skrz membrány v ledvinách do moči), a glomerulární filtrace vyšší než 30 ml/min/1,73 m2 (proces, při němž ledviny filtrují krev a odstraňují odpadní produkty a nadbytečnou tekutinu). Pacienti byli náhodně rozdělena do 2 skupin. Jedna skupina dostávala placebo, druhá kurkumin v dávce 500 mg 3x denně po dobu 16 týdnů. Autoři hodnotili albuminurii, ale také další parametry, např. hodnoty dusíku a kreatininu v krvi (odpadní produkty, které mají být odstraněny), cukr na lačno, krevní tuky atd.

U pacientů, kteří užívali kurkumin došlo ke snížení albuminurie, a to značně. Z výchozí hodnoty před nasazením kurkuminu 900,42 ± 621,91 na 539,68 ± 375,16 na konci studie. U pacientů, kteří užívali placebo, se také změny neobjevily. U dalším měřených parametrů již takové velké změny nebyly, a kurkumin tedy nebyl účinnější než placebo.

Získané výsledky ale naznačují, že kurkumin zlepšuje funkci ledvin a mírní albuminurii u pacientů s cukrovkou typu II a diabetickou nefropatií. Je tedy možné, že by kurkumin mohl být využít i jako doplňková léčba těchto pacientů v klinické praxi. Kurkumin se totiž ukázal jako účinný a bezpečný.

 

Vanaie A, Shahidi S, Iraj B, Siadat ZD, Kabirzade M, Shakiba F, Mohammadi M, Parvizian H. Curcumin as a major active component of turmeric attenuates proteinuria in patients with overt diabetic nephropathy. J Res Med Sci. 2019 Aug 28;24:77. doi: 10.4103/jrms.JRMS_1055_18.