Čínský herbář
Čeština

Kurkumin a periodontitida

Kurkumin je přírodní polyfenol – žluto-oranžový pigment, který se získává z kořene rostliny Curcuma longa (kurkumovník dlouhý). Kořen se suší a nakonec se drtí na prášek, který se využívá jako koření kurkuma, která je součástí asijské kuchyně, kde je nazývána indický šafrán. Krom gastronomie je kurkuma a v ní obsažený kurkumin po staletí využívána v tradičních asijských medicínách, např. ajurvéda a tradiční čínská medicína. Během posledních desetiletí bylo provedeno mnoho pokusů a studií, které potvrdily, že kurkumin má farmakologické účinky. Jedná se např. o protizánětlivé, protinádorové, antioxidační a peristaltiku v trávicím žlučové traktu podporující účinky.

teeth

V této studii se autoři zaměřili na to, zda je kurkumin účinný také při řešení periodontitidy. Periodontitida je jednou z nejčastějších lidských nemocí. Postihuje jak dásně, tak závěsný aparát zubu, i kost, v níž je zub usazen. Nemoc je dána kumulací bakterií a plaku a zubu a dásních. Nejprve se objevuje gingivitida, zánět dásní, která přechází do periodontitida, jejíž příznaky jsou:

  • Krvácení z dásní
  • Oteklé a zarudlé dásně
  • Bolestivé žvýkání
  • Zápach z úst
  • Vyklání zubů
  • Tvorba chobotů okolo zubů
  • Ztráta zubů
  • Destrukce čelistní kosti

Autoři testovali protizánětlivý účinek kurkuminu na krysím modelu. Periodontitida byla vyvolaná podvázáním prvního moláru, to trvalo 15 dní a vedlo to k zánětu a poškození okolní kosti. Následně byly krysy rozděleny do 5 skupin. 1 – dostávala kurkumin, 2 – dostávala piperin, 3 –kurkumin a piperin, 4 – kukuřičný olej a 5 – nedostávala žádnou léčbu. Tato fáze studie trvala 15 dní a poté se hodnotily vzorky dásní a kostí všech krys. Ukázalo se, že krysy, které dostávaly kurkumin, ale hlavně ty, které dostávaly kombinaci kurkuminu a piperinu, měly lepší stav dásní. Snížila se aktivita transkripčního faktoru, který řídí aktivitu genů, které kódují cytokiny podporující zánět. Kurkumin s piperinem také omezily migraci imunitních buněk do poškozené tkáně. Imunitní buňky posilují zánět, produkují zánětlivé cytokiny a poškozují tkáň. Na druhou stranu se díky kurkuminu a piperinu došlo ke zvýšení produkce TGF beta, což je faktor, který posiluje regeneraci poškozené tkáně a produkci kolagenu. V tomto případě TGF beta podpořil regeneraci kosti.

Studií se podařilo prokázat, že kurkumin s piperinem snižují zánět a podporují hojení a regeneraci poškozené tkáně v krysím modelu periodontitidy. Je pravděpodobné, že by mělo podávání stejný efekt také u lidí.

Guimaraes-Stabili MR, de Aquino SG, de AlmeidaCurylofo F, Tasso CO, Rocha FRG, de Medeiros MC, de Pizzol JP, Cerri PS, Romito GA, Rossa C. Systemicadministration of curcuminor piperine enhancestheperiodontalrepair: a preliminary study in rats. Clin Oral Investig 2018 Nov 29.