Čínský herbář
Čeština

Kurkumin a roztroušená skleróza

Kurkumin je žlutooranžový pigment syntetizovaný rostlinou Curcuma longa, kurkumovníkem dlouhým, která patří mezi zázvorovité. Kurkumin je přitom jednou ze složek kořene rostliny. Sušený kořen se rozemílá a vytváří prášek, který známe pod názvem kurkuma a využívá se jako koření v asijské kuchyni, hlavně té indické. Co je však důležitější, kurkuma také patří mezi přírodní prostředky využívané tradiční indickou a čínskou medicínou k léčbě mnoha nemocí. Současné studie přinesly důkazy, že kurkumin snižuje záněty a bolesti, omezuje růst nádorů, reguluje hodnoty cukru a tuku v krvi a mnoho dalšího.

skleroza.

Cílem této studie bylo určit, zda kurkumin má protizánětlivé účinky a může omezit postup autoimunitní encefalomyelitidy u myší. Jedná se o model lidské roztroušené sklerózy, vzniká na stejném podkladě a probíhá také shodně. Roztroušená skleróza je chronické autoimunitní onemocnění spojené s demyelinizací. B lymfocyty imunitního systému tvoří autoprotilátky, které cílí na bílkoviny v myelinu (ochranné vrstvě), který pokrývá nervová vlákna. Přítomnost autoprotilátek vede k aktivaci imunitního systému, rozvoji zánětu a vážnému poškození myelinové pochvy, což způsobuje narušení komunikace mezi neurony. Signály putující po nervových vláknech jsou zpomalené, nebo dokonce zastavené. Z toho vychází také příznaky nemoci, ty se mezi pacienty výrazně liší. Může se objevit slabost končetin, problémy se zrakem, pocit, že tělem proběhne elektrický výboj atd.

Myši s autoimunitní encefalomyelitidou byly rozděleny do dvou skupin. Jedna dostávala injekce kurkuminu v etanolu, druhá skupina pouze injekce etanolu. Autoři sledovali aktivitu genů, které kódují prozánětlivé cytokiny, tj. buněčné působky, které podporují zánět, dále se sledovala aktivita antioxidačních enzymů a analyzovaly se vzorky mozkové tkáně.

Výsledky ukázaly, že léčba kurkuminem výrazně snížila aktivitu genů, které kódují prozánětlivé cytokiny jako IL-17, IL-6, TNF alfa, IFN gama, to znamená, že hladiny těchto cytokinů klesly. Naopak hodnoty protizánětlivého cytokinu TGFbeta vzrostly. Kurkumin také posílil aktivitu antioxidačního enzymu glutation peroxidázy. Zánět je spojený se zvýšenou produkcí volných kyslíkových radikálů, které také poškozují neurony.

Histologické zkoumání vzorků nervové tkáně odhalilo, že kurkumin omezil rozsah demyelinizace.

Výsledky studie dokládají, že kurkumin může snížit produkci prozánětlivých cytokinů a zvýšit produkci protizánětlivých, snižuje oxidační stres a působí preventivně proti demyelinizaci, čímž zmírňuje vážnost průběhu nemoci u laboratorních myší s obdobou lidské roztroušené sklerózy.

Esmaeilzadeh ESoleimani MZare-Abdollahi DJameie BKhorram Kohrshid HR. Curcumin ameliorates experimental autoimmune encephalomyelitis in a C57BL/6 mouse model. Drug Dev Res. 2019 Apr 29. doi: 10.1002/ddr.21540.