Čínský herbář
Čeština

Kurkumin jako antibiotikum, prolomení bakteriální rezistence

Kurkuma je dlouho známá a využívaná tradičními medicínami v Asii jako léčivo na mnoho neduhů, a to se potvrzuje i vědecky. Díky mnoha studiím, které probíhaly v laboratořích, či dokonce s dobrovolníky, tak víme, že kurkumin má protizánětlivé, protirakovinné, cholesterol a cukr snižující účinky. Ale to není všechno, působí také protibakteriálně, jak potvrdili autoři této studie.

 

curcumin_resistence

 

 

Bakterie jsou jednobuněčné organismy, které vstupují do našeho organismu, a pokud je imunitní systém nezastaví, způsobí infekci, která může být mnohdy velmi vážná. Bakterie je možné zabít či oslabit, např. zabrání se jim v tvorbě buněčné stěny, když se dělí atd., podáváním antibiotik. Mnohé bakterie si však na určité druhy antibiotik vytvořily rezistenci, tj. antibiotika přestávají zabírat. Problémem také je, že tyto bakterie vytvářejí souvislou vrstvu, tj. biofilm, do které antibiotikum neproniká, a nemohou tam být zničeny všechny bakterie.

 

Mezi takové druhy patří i bakterie Mycobacteria, např. tuberculosis, avium či abscessus. Autoři získali bakterie M. abscessus z plic 66leté nemocné ženy.

 

 

 

K získaným bakteriím přidávali kurkumin společně s antibiotiky, např. amikacinem, klaritromycinem, ciprofloxacinem a linezolidem, každé antibiotikum patří do jiné antibiotické skupiny. K těmto vykazuje získaný bakteriální kmen rezistenci či jen částečnou citlivost, tj. tato antibiotika by ho samotná nezničila. Minimální inhibiční koncentrace (MIC) kurkuminu, tj. minimální koncentrace, která omezuje růst bakterií, byla určena na 128 mg/l. Pokud byla k bakteriím přidána 1/8 této dávky, došlo k výraznému omezení pohyblivosti bakterií, pokud však byla dávka MIC čtyřnásobně vyšší, došlo ke kompletnímu omezení zrání biofilmu (vytvoření pevného, strukturovaného biofilmu), ke kterému byl kurkumin přidán. Omezilo se dělení i pohyblivost bakterií.

 

Dále autoři kombinovali kurkumin s výše zmíněnými antibiotiky. Kombinace kurkuminu a amikacinu snížila tvorbu bakteriálních shluků, z nichž by se později vytvořil biofilm, bakterie také ztratily svou životaschopnost, přestaly se dělit. Při testování na již vytvořeném biofilmu došlo k jeho narušení a „rozvolnění“, díky němuž by antibiotikum a další látky pronikaly do spodních vrstev a ničily bakterie v samém základu biofilmu.

 

Studie ukázala na mykobakteriích, které byly získány od pacientky, že kurkumin sám o sobě působí protibakteriálně a oslabuje rezistenci proti antibiotikům, když je podávám v kombinaci s nimi.

 

 

 

Marini EDi Giulio MMagi GDi Lodovico SCimarelli MEBrenciani ANostro ACellini LFacinelli B. Curcumin, an antibiotic resistance breaker against a multiresistant clinical isolate of Mycobacterium abscessus. Phytother Res. 2017 Nov 29. doi: 10.1002/ptr.5994.