Čínský herbář
Čeština

Kurkumin jako možný pomocník při léčbě rakoviny slinivky

Kurkumin je polyfenolický žlutý pigment, který je v kořeni/oddenku rostliny kurkumovníku dlouhého (Curcuma longa). Oddenek se využívá buď v syrovém stavu k vaření, nebo se, to častěji, suší a mele na prášek kurkumu. Ta je typická svou krásnou žluto-oranžovou barvou, která je právě od kurkuminu. Kurkuma od nepaměti součástí asijských kuchyní, obzvláště té indické, a stejně dlouho se využívá i k léčbě nemocí. Do dnešního dne proběhlo velké množství studií, které ukazují, že kurkumin má výrazné protizánětlivé účinky, zlepšuje trávení, působí jako silný antioxidant a také se ukazuje, že je protinádorový.  Na poslední jmenovaný účinek se zaměřila tato studie. Věnovala se protinádorovému účinku proti buňkám rakoviny slinivky. Rakovina slinivky je jednou z těch nejvážnějších a nejagresivnějších s velmi špatnou prognózou. Je to dáno tím, že bývá diagnostikována pozdě, neboť dlouho nedělá žádné problémy, a také tím, že nádor nereaguje na léčbu. Často se využívá chemoterapii v podobě gemcitabinu. Hledají se tedy nové možnosti, které by pomohly pacientům přežít.

curcumin

Autoři vytvořili supermagnetické nanočástice z oxidem železa, které spojily s kurkuminem. Kurkumin samotný by se totiž ze střeva nemusel sám dostat k nádorovým buňkám, kdežto navázaný na nanočástice se může dostat přímo mezi buňky nádoru.

Byly provedeny pokusy na buněčných nádorových kulturách. Když se tyto nanočástice využijí společně s léčbou gemcitabinem, dochází k tomu, že nádorové buňky více pohlcují chemoterapeutikum, což vede k jejich smrti. Bez kurkuminu jej totiž nepohlcují. Navíc i samotný kurkumin má protinádorový efekt. Kurkumin mění složení nádorového mikroprostředí, signální cesty v nádorových buňkách. Důležité je, že jsou zasaženy také nádorové kmenové buňky. Ty totiž i u jiných karcinomů léčbu přežívají i po velmi agresivní léčbě a jsou zdrojem dalších nádorových buněk, tj. dochází k znovuobjevení nádoru i po několika letech, dochází k recidivě. Kurkumin ve spojené s gemcitabinem blokuje geny, které udržují buňku v podobě té kmenové.

Další část studie byla provedena na zvířatech. Ukázalo se, že nanočástice s kurkuminem se kumulují právě ve slinivce a při podávání s gemcitabinem snižuje růst nádoru a omezuje metastazování.

Studií se tedy prokázalo, že kurkumin může přispět k většímu úspěchu léčby karcinomu slinivky.

Sheema Khan, Saini Setua, Sonam Kumari, et al. Superparamagnetic iron oxide nanoparticles of curcumin enhance gemcitabine therapeutic response in pancreatic cancer. Biomaterials, Volume 208, 2019, Pages 83-97,. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2019.04.005.