Čínský herbář
Čeština

Kurkumin jako pomocník při poranění míchy

Kurkumin je žlutý až oranžový pigment, který se nachází v kořeni/oddenku rostliny Curcuma longa (kurkumovník dlouhý). Tento kořen se suší a drtí a je využíván jako koření, které je neoddělitelně spojené s asijskou kuchyní. Krom toho je však kurkuma a v ní obsažený kurkumin součástí tradičních medicín Asie. Během posledních 20 let proběhlo velké množství studií, které dokazují účinnost kurkuminu. Prokázalo se, že je schopný mírnit patologické záněty, zabíjet mnohé druhy nádorových buněk, je prevencí civilizačních nemocí, mírní oxidační stres, podporuje trávení atd. Stále se hledají nové možnosti využití.

curcumin

Autoři z České republiky provedli studii, v níž využili kurkumin v podobě vytvořené nanočástice a podávali jej krysám s poraněnou míchou. Poranění míchy je spojené jednak s primárním poškozením, tj. to, které vzniká např. po úrazu, ale následně probíhá k reakcím a změnám, které dále poškozují tkáň. Je tedy potřebné, aby se tyto reakce stoply a poškození se nezvětšovalo.

Autoři podali krysám kurkumin nebo neúčinnou okamžitě po poranění míchy (všechny měly stejné) a pak jej dostávaly ještě další 4 týdny.  Vyhodnocovala se účinnost léčby, a to chování krys, jejich pohyblivost, např. kolik končetin/jejich kloubů bylo pohyblivých, jaká svalová síla v nich byla atd. Když se porovnaly výsledky obou skupin, tj. kurkumin vs. placebo, byly lepší ve skupině s kurkuminem. Byla zachována větší míra pohyblivosti, což nasvědčuje tomu, že i přes stejné poškození, nedošlo k druhotné poškozující reakci.

Autoři analyzovali také stav nervové tkáně. Ukázalo se, že došlo k ochraně nervového systému, bílé kůry, a snížilo se zajizvení, navíc se objevilo mnohem více nových axonů, výběžků, které jsou schopné vytvořit synapse, nervové spoje.

Dále autoři hodnotili hladiny působků, které posilují zánět, jsou prozánětlivé, tj. TNF alfa, IL-6, IL-12, IL-13 atd. Zánět samozřejmě poškozuje poraněnou tkáň. Hodnoty sledovaných působků byly nižší u krys s kurkuminem

Je tedy patrné, že podávání nanočástic s kurkuminem chrání před zvětšením poškození nervové tkáně po poranění míchy. Je to dáno omezením zánětu a ochranou nervových buněk v bílé kůře míchy.


Krupa P, Svobodova B, Dubisova J, Kubinova S, Jendelova P, Machova Urdzikova L. Nano-formulated curcumin (Lipodisq™) modulates the local inflammatory response, reduces glial scar and preserves the white matter after spinal cord injury in rats.  Neuropharmacology 2019 May 17.:54-64.