Čínský herbář
Čeština

Kurkumin podporuje hojení ran

Kurkumin je výrazné žluté až oranžové přírodní barvivo, které se nachází k kořeni/oddenku rostliny Curcuma longa (kurkumovník dlouhý). Kořen se využíval na barvení látek, čerstvý i sušení v kuchyni a stejně tak v tradičních medicínách Asie. Kurkumin je poslední desetiletí také v hledáčku vědců, proběhlo velké množství studií, které dokazují, že kurkumin snižuje záněty, podporuje trávení, neutralizuje volné radikály, ničí patogeny i nádorové buňky. Vědci stále hledají další využití kurkuminu. V této studii se zjišťovalo, zda může kurkumin pomoci s hojením ran. Tělo má samouzdravovací schopnosti, rány se vyhojí. Někdy však hojení neprobíhá dle očekávání, a to hlavně u lidí, kteří trpí nějakou nemocí, např. cukrovkou (diabetické vředy). V případě, že je rána velká, rozsáhlá, např. u popálenin, je nutné využít i kožní štěp. Velkou komplikací nehojících se ran je jejich infikování.

Je snaha najít možnosti, jak podpořit hojení ran. Použité materiály musí být biokompatibilní, tj. tělo ho musí dobře tolerovat. Byly vytvořeny látky s polyvinyl alkoholu a chitosanu. Bylo ověřeno, že je tělo dobře snáší a aplikace na ránu nemá vedlejší účinek, ale hojení neprobíhá rychle. Autory proto napadlo navázat na tento materiál také kurkumin, který je protizánětlivy a protibakteriální. Byla tedy vytvořena náplast s polyvinyl alkoholu, chitosanu a kurkuminu. Autoři nejprve provedli pokusy v laboratořích na buněčných kulturách, bakteriích atd. Podařilo se prokázat, že v přítomnosti náplasti dochází ke zmnožení buněk, které se podílejí na hojení, náplast také ničí 4 bakteriální druhy, které se nejčastěji vyskytují v ránách a limitují hojení, navíc dobře zadržuje vlhkost. To autorům napovědělo, že náplast by měla urychlit hojení ran, proto přistoupili k pokusům na krysách. Těm vytvořili stejné rány, část krys léčili standardními postupy, část krys dostala vytvořenou náplast. Náplast vedla k rychlejšímu vyhojování rány. Navíc se nemusela tak často měnit jako jiné léčebné náplasti. Nedošlo ani k žádným nežádoucím reakcím na aplikaci.

Autorům se tedy podařilo vytvořit náplast s kurkuminem, které podporuje a urychluje hojení ran bez nežádoucích účinků.Niranjan N, Kaushik M, et al. Enhanced wound healing by PVA/Chitosan/Curcumin patches: In vitro and in vivo study. Colloids Surf B Biointerfaces 2019 Jul 01.:110339.