Čínský herbář
Čeština

Kurkumin podporuje zdraví jater

Kurkumin je polyfenol (žlutý pigment), který se nachází v oddenku rostliny kurkumovník dlouhý (Curcuma longa). Oddenek je sušen a rozemlet na koření kurkuma, která je nedílnou součástí asijské kuchyně. Kurkumin má také dlouhou historii využití v tradičních asijských medicínách, např. ajurvédě a tradiční čínské medicíně. Současné studie také dokazují, že kurkumin má léčebný efekt, snižuje zánět a oxidační stres, působí protirakovinně atd.

kurkuma

Nealkoholická jaterní steatóza je onemocnění jater, je způsobená kumulací tuku v jaterních tkáni, tj. v jaterních buňkách, což způsobuje zánět. Tento stav je často provázený metabolickými nemocemi, cukrovkou, dysplipidémii (zvýšené hodnoty tuků v krvi) a kardiovaskulárními nemocemi. Nealkoholická jaterní steatóza je progresivní onemocnění, které může končit jaterní fibrózou a cirhózou, jaterním selháním, dokonce jaterním karcinomem. Terapie zahrnuje změny v životním stylu, např. dietu, cvičení a snížení hmotnosti.

V této studii se autoři zaměřili na zjištění, zda je podávání kurkuminu přínosem pro pacienty s jaterní steatózou. Autoři analyzovali výsledky studií, vybrali randomizované, kontrolované studie, které byly vytvořeny v minulých pár letech.  V meta-analýze zahrnovala 4 klinické studie, v nichž bylo celkem 229 pacientů s nealkoholickou jaterní steatózou.

Výsledky prokazují, že podávání kurkuminu snižuje hmotnost pacientů, hodnoty krevních lipidů, hlavně LDL cholesterolu, triglyceridů a AST (aspartát aminotransferáza ‒ enzym, který se nachází v jaterních buňkách a je uvolnění z buňky při jejím poškození, tj. pokud je poškozená jaterní tkáň). Kurkumin také zlepšil hladiny krevního cukru a zvrátil inzulinorezistenci, což je stav, kdy buňky nereagují na inzulin a je snížená glukózová tolerance. Důležité také je, že užívání kurkuminu nemělo žádné nežádoucí reakce.

Vyhodnocení výsledků několika studií, které byly randomizované, placebem kontrolované, potvrdilo, že kurkumin má přínos pro pacienty s nealkoholickou jaterní steatózou. Může snížit závažnost nemoci a zastavit či zpomalit postup nemoci.

Wei ZLiu NTantai XXing XXiao CChen LWang J. The effects of curcumin on the metabolic parameters of non-alcoholic fatty liver disease: a meta-analysis of randomized controlled trials. Hepatol Int. 2018 Nov 16. doi: 10.1007/s12072-018-9910-x.