Čínský herbář
Čeština

Kurkumin pro lepší funkci jater – klinické studie

Kurkumin je stále populárnější. To je dáno tím, že je tento přírodní pigment z rostliny Curcuma longa (kurkumovník dlouhý) je jednak součástí koření kurkuma, a jednak je kurkuma součástí tradičních asijských medicín. Navíc jeho účinnost potvrzují doslova stovky až tisíce provedených studií. Kurkumin působí protizánětlivě, stimuluje imunitní systém, zabíjí nádorové buňky, neutralizuje volné kyslíkové radikály, podporuje trávení atd.

játra

V této studii autoři zjišťovali, zda je kurkumin účinný u jaterní nemocí, a to u nealkoholické hepatosteatózy. Hepatosteatóza je stav, kdy při vyššího hodnotách krevních tuků dochází k jeho ukládání do jaterních buněk, játra ztukovatí. Snižuje se jejich funkce, vzniká oxidační stres, rozvíjí se zánět, játra jsou poškozená. Může dojít také k jaterní fibróze i cirhóze. S tímto stavem se setkáváme také u lidí, kteří nadměrně konzumují alkohol, proto je zdůrazněno, že pokus byl proveden u nealkoholické hepatosteatózy.

Autoři shrnuli vybrané studie a vyhodnotili jejich výsledky. Byly vybrány jen důvěryhodné randomizované kontrolované studie s pacienty s nealkoholickou hepatosteatózou. Byla vyhodnocena data 9 studií. Výsledek ukázal, že podávání kurkuminu vedlo ke zmírnění poškození jater. Snížily se hodnoty jaterních enzymů (ALT, AST) v krvi (enzymy se uvolňují do krve z jaterních buněk po jejich poškození). Navíc se snížily hodnoty celkového cholesterolu i “špatného” cholesterolu LDL a obvod boků. Pomocí kurkuminu se podařilo zlepšit i glykémii nalačno (hodnoty krevního cukru). Došlo k vyšší produkci inzulinu. Nedošlo však ke snížení triglyceridů, BMI, nezvýšily se hodnoty “hodného” cholesterolu.

9 provedených a vyhodnocených studií s pacienty s nealkoholovou hepatosteatózou prokázalo, že kurkumin má ochranný vliv na játra, protože snižuje hodnoty tuků v krvi i cukr.


Jalali M, Mahmoodi M, Mosallanezhad Z, Jalali R, Imanieh MH, Moosavian SP. The effects of curcumin supplementation on liver function, metabolic profile and body composition in patients with non-alcoholic fatty liver disease: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Complement Ther Med 2020 Jan.:102283.