Čínský herbář
Čeština

Kurkumin proti rakovině prostaty

Kurkumin je přírodní žlutý pigment, který se nachází v kořeni kurkumovníku dlouhého (Curcuma longa), které se suší a rozemílá, až vznikne celosvětově známé koření kurkuma. Kurkumovník patří mezi zázvorovité a v Asii je používán jak čerstvý tak sušený do mnoha jídel. Má však i dlouhou tradici využití v léčebných asijských systémech, tj. ajurvédě, tradiční čínské medicíně atd. Současné vědecké studie také dokládají, že kurkumin má pozitivní vliv na naše zdraví. Posiluje imunitní systém a zároveň působí protizánětlivě. Zlepšuje trávení a metabolismus tuků, neutralizuje volné radikály, zabíjí mnohé patogeny a také nádorové buňky.

curcumin_uro

 

Vědci testují účinky kurkuminu na různých typech nádorů. V této studii se jednalo o karcinom prostaty. Je to nejčastější nádorové onemocnění postihující muže, hlavně po 60. roce. Je provázené podobnými, často však mírnějšími, příznaky jako nezhoubné zvětšení prostaty. Raná stadia se pouze sledují, jinak se volí chirurgické odstranění prostaty a hormonální terapie, popř. ozařování.

Autoři přidali kurkumin k buňkám rakoviny prostaty. Ty se v přítomnosti kurkuminu přestaly dělit a začaly umírat. Při bližším zkoumání autoři zjistili, že kurkumin blokuje geny, které se podílejí na buněčném cyklu. Tím musí buňka projít, aby se mohla rozdělit. Je-li zablokován buněčný cyklus, buňky se nedělí, nezvyšuje se jejich počet, nádor neroste.

Důležitou roli v zastavení nádorového procesu hraje zvláštní druh RNA (ribonukleová kyselina, nosič genetické informace) mikroRNA-34a. Tato miRNA-34a blokuje geny, které podporují růst a dělení nádorových buněk. Působí tedy protinádorově. Kurkumin je schopný zvýšit množství této miRNA. Nepůsobí tedy protinádorově jen jedním mechanismem, ale působí na více místech v nádorové buňce a zamezuje jejímu dělení. To výrazně zvyšuje jeho protinádorové účinky. Díky těmto dílčím poznatkům by se mohl výzkum posunout dále a postupně by se mohl kurkumin dostat také do klinické praxe.

Zhu MZheng ZHuang J, et al. Modulation of miR-34a in curcumin-induced antiproliferation of prostate cancer cells. J Cell Biochem. 2019 May 1. doi: 10.1002/jcb.28828.