Čínský herbář
Čeština

Kurkumin proti roztroušené skleróze

Kurkumin je polyfenolická látka, žlutý pigment, který je součástí rostliny kurkumovník dlouhý, jehož kořen se suší a rozemílá na prášek, který je známý jako kurkuma. Jedná se o koření, které je využívané v asijské kuchyni, hlavně té indické. Kurkumin je po staletí využíván také v tradičních léčebných systémech Asie ‒ tradiční indická, čínská medicína. Současné studie také dokládají, že kurkumin má farmakologické účinky. Umí snižovat zánět, neutralizovat volné radikály, ničit nádorové buňky, snižovat cholesterol, zlepšovat trávení atd.

hericium_alzheimer1

V této studii autoři zjišťovali, zda může být kurkumin přínosem pro pacienty s roztroušenou sklerózou.  Roztroušená skleróza je chronické postupující neurozánětlivé autoimunitní onemocnění, které je spojené s tvorbou autoprotilátek. Autoprotilátky napadají složky ochranné pochvy (myelinu), která pokrývá nervová vlákna. Tím dochází k narušení komunikace mezi neurony (omezí se přenos nervových impulzů), narušuje se tedy komunikace mezi centrální nervovou a periferní nervovou soustavou. Příznaky roztroušené sklerózy jsou např. poruchy vidění, pohybu paží a nohou, slabost, nestabilita, změny v myšlení, emoční problémy atd. Terapie je založená na podávání protizánětlivých léků (kortikosteroidů), imunosupresiv a biologická terapie (interferony).

Studie se účastnilo 50 pacientů s roztroušenou sklerózou. Tito byli náhodně rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina dostávala kapsle s nanokurkuminem, 1 denně po 6 měsíců, druhá skupina dostávala placebo. Autoři detekovali koncentraci/aktivitu/hladiny výskytu jednoho typu RNA, které se nazývají mikro RNA, a mnohé jsou spojené s rozvojem roztroušené sklerózy. Dále se hodnotila syntéza prozánětlivých cytokinů v krevních vzorcích všech pacientů před a po ukončení terapie.

Výsledky ukázaly, že u pacientů s kurkuminem se výrazně snížila aktivita specifických miRNA. Došlo ke snížení aktivity transkripčního faktoru NF-kappaB, který aktivuje geny kódující prozánětlivé cytokiny a chemokiny (CCL2, CLL5, IL-6, IL-1beta). Naopak došlo k nárůstu protizánětlivé aktivity, počty regulačních T lymfocytů (redukují zánětlivé reakce). Ve skupině s placebem se takové změny neobjevily. Je tedy možné je připsat právě kurkuminu.

Touto studií se podařilo prokázat, že kapsovaný nanokurkumin působí protizánětlivě, omezuje zánět v nervové soustavě u pacientů s roztroušenou sklerózy. Je to velmi důležitá dobrá zpráva pro pacienty.

Sanam Dolati, Majid Ahmadi, Leili Aghebti-Maleki. Nanocurcumin is a potential novel therapy for multiple sclerosis by influencing inflammatory mediators. Pharmacological Reports, Volume 70, Issue 6, December 2018, Pages 1158-1167