Čínský herbář
Čeština

Kurkumin proti úzkosti, postraumatické stresové poruše

Kurkumin je polyfenolická sloučenina v podobě žlutého pigmentu, která se nachází v kořenu/oddenku rostliny kurkuma dlouhá (Curcuma longa), která patří mezi zázvorovité. Kurkuma se po dlouhá staletí hojně využívá v asijské kuchyni, ale také v tradičních medicínách (ajurvéda, tradiční čínská medicína) pro léčbu mnoha zdravotních obtíží. Současné vědecké studie přinesly důkazy, že kurkumin zlepšuje fungování imunitního systému, působí protizánětlivě, snižuje oxidační stres, podporuje trávení, působí protinádorově atd.

uzkost

V této studii autoři zjišťovali, zda by bylo přínosné podávat kurkumin u posttraumatické stresové poruchy. Existují studie (jednu jsme již popisovali Kanchanatawan BTangwongchai SSughondhabhirom A, et al. Add-on Treatment with Curcumin Has Antidepressive Effects in Thai Patients with Major Depression: Results of a Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Study. Neurotox Res. 2018;33(3):621-633.), že kurkumin působí protidepresivně. Posttraumatická stresová porucha vzniká na základě prožitého traumatu, objevuje se s odstupem od prožitého. Projevuje se např. opětovným prožíváním situace, strachem, depresemi, úzkostmi, poruchami spánku, sníženou schopností komunikace s lidmi atd.

Autoři ke svému pokusu využili krysy, které byly vystaveny dlouhodobému stresu. Došlo u nich k rozvoji úzkosti a narušení serotoninové rovnováhy v mozku (serotonin je látka, neurotransmiter, která usměrňuje přenos nervových vzruchů a „chrání“ před depresemi a úzkostmi).

Tyto vystresované úzkostné krysy dostávaly různé dávky kurkuminu (20, 50 nebo 100 mg/kg váhy).

Podávání kurkuminu bylo spojené se změnou chování krys. Krysy vlivem úzkosti omezily svůj pohyb a více se schovávaly. Nyní se zvýšila jejich pohyblivost a opět se vydaly do volného prostoru, procházely se po ubikaci, což je známka toho, že se zmírnily jejich úzkosti a strach. Také lépe prošly speciálním testem hodnotícím úzkosti. Krysy při něm musí chodit po vyvýšených plošinách  ‒ vyvýšené křížové bludiště, přitom dvě jsou dvě ramena kryta a dvě volná v prostru. Krysy se vydaly i na ty nekryté.

Bližší zkoumání odhalilo, že podávání kurkuminu vedlo k obnovení správného fungování neurotransmiterů v mozku, které bylo narušeno dlouhodobým stresem. Zvýšily se hladiny potřebného serotoninu v mozku (hipokampus, amygdala, striatum).

Dle chování krys je patrné, že došlo ke snížení dopadů stresu na jejich chování. U krys se zmírnila míra úzkostí spojená s postraumatickou stresovou poruchou. Úprava chování krys je dána změnou, resp. úpravou biochemie v mozku.

Tohoto poznatku by mohlo být využito i v klinické praxi u pacientů s posttraumatickou stresovou poruchou. 

Lee BLee H. Systemic Administration of Curcumin Affect Anxiety-RelatedBehaviors in a Rat Model of Posttraumatic Stress Disorder via Activation of Serotonergic Systems. Evid Based Complement Alternat Med. 2018 Jun 19;2018:9041309.