Čínský herbář
Čeština

Kurkumin proti zánětu ve vyvíjející se centrální nervové soustavě

Kurkumin je polyfenolická látka, která se nachází v kořeni/oddenku rostliny Curcuma longa. Kurkumin má onu výraznou žlutou až žlutooranžovou barvu, kterou známe z koření, v němž se kurkuma nachází. Kurkumin je tedy po staletí součást asijské kuchyně, ale co je důležitější je po stejnou dobu též využíván jako léčivo, a to např. v tradiční čínské medicíně, ajurvédě atd. V současnosti již existuje velké množství studií, a další se provádějí, které potvrzují, že kurkumin posiluje imunitní systém, snižuje zánět, oxidační stres, cholesterol, podporuje trávení a ničí rakovinné buňky.

mozek

Tato studie byla dělána za účelem potvrzení protizánětlivých účinků kurkuminu v nervové soustavě. Zánětlivé pochody v centrální nervové soustavě jsou spojeny s degenerací mozku, úbytku funkční tkáně, což vede ke snížení mentálních funkcí, nemocím, jakými jsou Alzheimerova či Parkinsonova nemoc. Velmi citlivá k zánětu je vyvíjející se nervová soustava, tedy v době, kdy se vyvíjí plod, během těhotenství. Zánět v těle matky může mít negativní dopad na neurologický vývoj plodu.

Autoři ke svému pokusu využili myši. Jednalo se o těhotné myši, kterým byl podán lipopolysacharid (složka bakteriálních stěn, která vyvolá masivní reakci imunitního systému vedoucí k rozvoji silného zánětu). U myší se tedy rozvinul zánět. Autoři části myší podávali kurkumin a části nic a sledovali, jaký má vliv zánět matky na vývoj nervové soustavy plodu a zda případné poškození může být zmírněno podáváním kurkuminu.

Studií se podařilo prokázat, že podávání kurkuminu omezuje zánětlivou reakci matky na podaný lipopolysacharid, ale i zánět, který se bez kurkuminu rozvinul také v nervové soustavě plodu a poškodil vývoj nervové soustavy. Pokud je kurkumin podán před podáním lipopolysacharidu, nedochází k narušení morfologie (stavby) neurálních buněk. V séru matky se snížilo množství substancí, které podporují aktivaci imunitních buněk a také jejich migraci do vyvíjející se nervové soustavy, kterou mohou poškodit. Jednalo se např. o adhezní molekuly, IL-2, látky „lákající“ neutrofily. Došlo také ke snížení koncentrace prozánětlivých působků v plodové vodě. Kurkumin také omezil aktivaci mikroglií (buněk v centrální nervové soustavě, které jsou příbuzné makrofágům a mohou pomoci posílit zánět).

Z výsledků studie je patrné, že kurkumin působí protizánětlivě, a to jak u matky, tak i u plodu. Omezuje poškození vyvíjející se nervové soustavy zánětem. Má tedy neuroprotektivní účinky.

Chen HTang YWang HChen WJiang H. Curcumin alleviates lipopolysaccharide-induced neuroinflammation in fetal mouse brain. Restor Neurol Neurosci. 2018 Jun 28.