Čínský herbář
Čeština

Kurkumin proto buňkám rakoviny tlustého střeva

Je však také využívána v tradičních medicínách a jak se ukazuje, tak její využití je opodstatněné. Je stále více studií, pokusů, které dokládají účinky kurkuminu. Bylo zjištěno, že kurkumin působí protizánětlivě, antioxidačně, antibakteriálně, reguluje hodnoty krevních cukrů a lipidů a také má protinádorové účinky.

 

kurkumin_intestine

 

To, zda působí i proti rakovině tlustého střeva a jakým mechanismem, určovali autoři této studie. Karcinom tlustého střeva patří mezi nejčastější malignity ve vyspělých zemích. Některé případy jsou podmíněny geneticky, mnohé jsou pak spojeny s rizikovými faktory v podobě špatné stravy s nadbytkem tuků, soli a minimem vlákniny, nedostatkem pohybu, střevními záněty atd. Při časném záchytu je pravděpodobnost plného vyléčení vysoká, ale i tak je léčba náročná a zahrnuje hlavně chirurgický zákrok s „vyříznutím“ nádoru, chemoterapii atd.

Autoři využili k pokusům linii nádorových buněk označených jako SV480, které vpravili do myší tak, aby myši onemocněly rakovinou tlustého střeva. Krom toho sledovali také účinky kurkuminu na buňkách in vitro, tj. v buněčné kultuře.

Myším s nádorem tlustého střeva byla do břišní dutiny podána 1 injekce s dávkou 200 mg/kg kurkuminu 5 dní po vytvoření nádoru. Části nemocných myší kurkumin podán nebyl. Stav myší byl každý den sledován a zaznamenáván. U myší, které dostaly kurkumin, došlo k prodloužení života, nádor rostl výrazně pomaleji. Kurkumin tedy vykazuje na živých organismech protinádorovou aktivitu.

Dalším krokem bylo zjistit, jak přesně kurkumin na nádorové buňky působí. V přítomnosti kurkuminu dochází k výraznému potlačení dělení nádorových buněk a dochází u nich k apoptóze, tj. buněčné smrti. Toto je způsobeno ovlivněním signálních nitrobuněčných drah, jakou je např. Wnt/β-kateninová. Tato dráha je aktivní hlavně v době tvorby embrya, kdy podporuje dělení buněk, regeneraci a růst embrya. Pokud dojde v dospělosti k deregulaci této dráhy, může to mít za následek vznik nádorů.  Dalším cílem kurkuminu je také malá RNA, miRNA130a, která je zvýšeně tvořena právě u nádorových nemocí. I její aktivitu tedy kurkumin tlumí.

Pokusy prokázaly, že kurkumin působí proti nádorům tlustého střeva u myší a také na buněčné kultuře, ovlivňuje některé signální dráhy, což vede k zamezení dělení nádorových buněk a jejich smrt. Tyto poznatky by mohly vést k dalšímu zkoumání a testování účinnosti i v klinických studiích, tj. s pacienty.

 

Dou H, Shen R, Tao J, Huang L, Shi H, Chen H, Wang Y, Wang T.
Curcumin Suppresses the Colon Cancer Proliferation by Inhibiting Wnt/β-Catenin Pathways via miR-130a. Front Pharmacol. 2017 Nov 24;8:877.