Čínský herbář
Čeština

Kurkumin ulevuje u revmatoidní artritidy

Kurkumin je žlutý pigment, který se nachází v kurkumě a dává jí typickou barvu. Kurkuma je získávána ze sušeného oddenku kurkumovníku dlouhého (Curcuma longa). Kurkuma je důležitou součástí asijské kuchyně a je využívána také jako léčivo. V posledních letech se provedlo a stále provádí mnoho studií, které dokládají, že kurkumin má mnoho farmakologických účinků. Působí protizánětlivě, antioxidačně, zlepšuje nervové funkce, je protirakovinný atd.

artritida

Tato studie byla zaměřena na potvrzení hypotézy, že kurkumin může zmírnit příznaky revmatoidní artritidy. Revmatoidní artritida je autoimunitní onemocnění spojené se zánětem kloubů a postižení dalších orgánů. Klouby jsou oteklé, bolestivé, poškození bývá tak vážné, že dochází k narušení funkcí, jejich destrukci. Léčba je založena na podávání léku tlumících imunitní funkce a také biologické léčbě rapamycinem (inhibuje mTOR, který je aktivní během zánětu a podporuje jej).

Kurkumin má, jak se prokázalo, protizánětlivé účinky, proto byl využit i v této studii.

U pokusných krys byla způsobena artritida podobná té lidské. Část krys byla léčená kurkuminem a druhá část krys rapamycinem. Sledoval se výsledek 3týdenní léčby na klinický stav zvířat a také na změnu parametrů zánětu v krvi a kloubech.

U obou skupin krys došlo ke zlepšení, což se v případě rapamycinu čekalo, ale účinný byl také kurkumin. Jeho podávání vedlo k omezení zarudnutí a otoků kloubů. Při odběrech krve a tkáně z kloubu se potvrdilo, že došlo ke zmírnění zánětu. Poklesly hodnoty prozánětlivých cytokinů, např. IL-1beta, TNF alfa…, kloubní výstelka nebyla zbytnělá a bylo méně infiltrována zánětlivými imunitními buňkami. Při podrobnějším zkoumání účinků kurkuminu se podařilo zjistit, že kurkumin stejně jako rapamycin blokuje mTOR.

Studie tedy potvrdila hypotézu, že kurkumin zmírňuje zánět u revmatoidní artritidy a omezuje poškození kloubů. Tohoto poznatku by mohlo být využito také při léčbě pacientů s revmatoidní artritidou.


Dai Q, Zhou D, Xu L, Song X. Curcumin alleviates rheumatoid arthritis-induced inflammation and synovial  hyperplasia by targeting mTOR pathway in rats. Drug Des Devel Ther 2018.:4095-4105.