Čínský herbář
Čeština

Kurkumin zmírňuje dopady intenzivního cvičení, tj. poškození svalů a zánět

Kurkumin je jednou z nejdůležitějších složek kurkumy, která se vyrábí z kořene rostliny kurkumovník dlouhý (Curcuma longa). Kurkumin je polyfenolická látka, která má charakter žlutého pigmentu, který dává kurkumě její typickou barvu. Kurkuma je od nepaměti využívána v asijské kuchyni. Asi nejznámější jsou indická jídla s kari. Ale gastronomií využití kurkumy a kurkuminu v ní nekončí. Kurkuma se využívá také jako léčivá látka v tradičních asijských medicínách. Současné studie se také věnují kurkuminu a jeho účinkům. Během posledních dvou desetiletí se potvrdilo, že kurkumin má protizánětlivé účinky, podporuje trávení, snižuje oxidační stres, působí protirakovinně atd.

cviceni 

V této studii se autoři zaměřili na to, zda by podávání kurkuminu před fyzickou zátěží snížilo její negativní dopad na tělo. Výrazná fyzická zátěž vede k mikrotraumatům ve svalech a také k vzniku mírného zánětu. Je tedy nutné důsledně relaxovat a zregenerovat před další zátěží.

Autoři vytvořili dvě souběžné studie, v nichž podávali dobrovolníkům kurkumin.

10 mužům byl podáván kurkumin v dávce 180 mg/den nebo placebo 7 dní před fyzickou zátěží. Ve druhém pokusy dostali muži kurkumin nebo placebo ve stejné dávce jako v prvním pokusu po dobu 7 dnů po zátěži.

Při vyhodnocování výsledků (1. a 7. den po cvičení) se hodnotila kontrakce svalů, pohyblivost kloubů, svalová bolest a hodnoty kreatin kinázy v krvi (enzym se uvolňuje při poškození svalových buněk). Pro zhodnocení zánětu se měřila hodnota cytokinu IL-8. V experimentu, kdy se podával kurkumin před zátěží, nebyly rozdíly mezi dobrovolníky, kteří dostávali kurkumin a placebo. Ale došlo ke snížení koncentrace IL-8 do 12 hodin po zátěži, což se u  mužů s placebem nestalo. Ve druhém pokusu, kdy muži dostali kurkumin nebo placebo po zátěži se lišily všechny parametry, které se sledovaly, změny byly ve prospěch kurkuminu. Svalové kontrakce byly vyšší, zatímco bolest svalů a hodnoty kreatin kinázy nižší ve skupině mužů s kurkuminem.

Studií se tedy podařilo prokázat, že podávání kurkuminu před velkou zátěží zmírní akutní zánět, který jí může následovat, zatímco podávání po zátěži vede k rychlejší regeneraci svalů. Z toho je možné vyvodit, že největší přínos by mělo užívání před i po zátěži.  


Tanabe Y, Chino K, Ohnishi T, Ozawa H, Sagayama H, Maeda S, Takahashi H. Effects of oral curcumin ingested before or after eccentric exercise on markers of muscle damage and inflammation. Scand J Med Sci Sports 2018 Dec 19.