Čínský herbář
Čeština

Kurkumin zmírňuje stres

Kukrumin je snad nejdůležitější složkou koření kurkumy, která se získává z oddenku rostliny Curcuma longa (kurkumovník dlouhý). Kurkumin je přírodní polyfenol, který má charakter pigmentu, jenž dává kurkumě typickou žlutou až oranžovou barvu. Kurkuma, a tedy i v ní obsažený kurkumin, je typickým kořením v Asii, hlavně pak indickou kuchyni si jen málokdo umí představit bez např. kuřecího curry. Kurkuma však není využívána jen jako koření do pokrmu, ale také jako léčivý přípravek, pracuje s ní po tisíce let tradiční čínská medicína a ajurvéda. Současné studie také potvrzují účinky kurkuminu. Víme, že kurkumin umí snížit zánět, podpořit trávení, snížit oxidační stres, a tím také zpomalit degenerativní pochody v organismu, umí ničit nádorové buňky i mnohé patogeny. Vědci stále hledají nové možnosti využití kurkuminu, jelikož je jim jasné, že je jich mnohem více, než jsme výše jmenovali.

shiitake_stress

V této studii se autoři zaměřili na možnost využít kurkumin jako ochranný prostředek pro snížení dopadu stresu na náš život a hlavně pak zdraví.

Dnešní doba je velmi hektická, je na nás kladen velký tlak, na výkon, na to, abychom zapadli… Dlouhodobý stres se negativně podepisuje na naší psychice, dochází k rozvoji depresivní a úzkostných poruch. Ale samozřejmě také negativně ovlivňuje fyzické zdraví.

Efekt kurkuminu na zvládání stresu autoři testovali na myších, které vystavili dlouhodobé zátěži, stresorům, které vyvolávají depresivní a úzkostné poruchy.

Pokud myši dostávaly kurkumin, byla u nich 4,5x vyšší odolnost proti stresu. Lépe jej snášely. Měly lepší hodnoty v testech sociálních interakcí atd.  Ale ne všechny myši takto na kurkumin reagovaly, tj. 64 % ano, 36 % bylo na účinky kurkuminu necitlivých, tj. nonrespondeři. U myší, které nebyly léčené kurkuminem, došlo ke zhoršení stavu po vystavení stresu u každé myši.

Zajímavé bylo také to, že myši s kurkuminem měly nižší koncentraci stresového hormonu v krvi po vystavení náhlému akutnímu stresu, tj. kortikosteronu, také měly nižší hodnoty cytokinu IL-6, což naznačuje, že se na základě stresu nerozvíjí zánětlivá odpověď v takové míře jako u neléčených myší.

Úzkostné chování nebylo přítomné u žádné z myší léčených kurkuminem, tedy ani u nonresponderů, u neléčených se úzkostné chování projevilo. Myši na kurkuminu lépe zvládly bludiště a otevřený test v prostoru atd.

Je tedy patrné, že kurkumin působil na všechny myši, které byly vystaveny stresu, pozitivně. Na některé silněji (respondeři) než na jiné (nonrespondeři). Snížil deprese, úzkosti, ale projevily se také protizánětlivé účinky během vystavení chronickému stresu.

Aubry AVKhandaker HRavenelle R, et al. A diet enriched with curcumin promotes resilience to chronic social defeat stress. Neuropsychopharmacology. 2018 Dec 12