Čínský herbář
Čeština

Kyselina betulinová proti fibróze ledvin

Chaga (Inonotus obliquus, rezavec šikmý) je dřevokazná chorošovitá houba, která je známá hlavně v ruských zemích a Asii, kde je využívána v tradičních medicínách. I přesto, že je nejedlá, je velmi žádaná, a to díky jejím účinkům na lidské zdraví. Vědecké studie potvrzují, že Chaga umí posílit imunitní systém, vypořádat se s volnými radikály, podpořit správné fungování trávicí soustavy, ničit rakovinné buňky i mnohé infekční patogeny, snižovat hladinu cholesterolu v krvi a mnoho dalšího. Důležitou součástí Chagy je i betulin a kyselina betulinová, tyto látky získává ze svého hostitelského stromu, tj. z břízy. Právě kyselina betulinová stojí za spoustou účinků Chagy.

shutterstock-494547631

V této studii autoři testovali možnost využití kyseliny betulinové v případě fibrózy ledvin. Tento proces, který může být např. při chronickém poškozování toxickými látkami, infekcemi, vede k tomu, že je funkční tkáň nahrazována vazivem a ledviny ztrácejí svou funkčnost a selhávají. To může vyústit i v nutnost dialýzy a transplantace.

Krysám, které měly fibrózu ledvin, autoři podávali kyselinu betulinovou. U krys s fibrózou ledvin došlo ke zvýšení koncentrace zplodin metabolismu v krvi, které jsou normálně odstraňovány ledvinami, např. urey, kreatininu, kyseliny močové aj., navíc se zvýšila aktivita imunitního systému, který také ledviny poškozuje, a koncentrace TGF beta, který silně podporuje novou tvorbu vaziva, což je v tomto případě nežádoucí. Podávání kyseliny betulinové však stav krys, resp. jejich ledvin zlepšuje, a to jak hodnoty v krvi, tak i tkáň jako takovou. To autoři zjistili, když odebrali vzorky ledvinné tkáně. Dochází nejen k potlačení zhoršení, ale dokonce k určitému stupni reverze stavu ledvin a zlepšení jejich funkce. Podávání kyseliny betulinové má jednoznačně ochranný vliv na ledviny a působí proti fibrotizaci. Tento poznatek by se mohl zužitkovat i v případě lidských pacientů s nemocemi ledvin.

 

Sharma A, Thakur R, Lingaraju MC, Kumar D, Mathesh K, Telang AG, Singh TU, Kumar D. Betulinic acid attenuates renal fibrosis in rat chronic kidney disease model.Biomed Pharmacother. 2017 Mar 5;89:796-804.