Čínský herbář
Čeština

Lékořice (Glycyrrhiza glabra)

Lékořice (Glycyrrhiza glabra) je také známá jako sladké dřevo. Často si pod tímto názvem představíme typicky chutnající a vonící černý pendrek, který někteří milují a jiní nesnáší.

Rostlina lékořice patří mezi bobovité rostliny. Její název pochází z řečtiny (glykys – sladký, rhizza – kořen). To je právě část rostliny, které se využívá, tj. oddenek, kořen. Lékořice je vytrvalá cca 1,5 metrů vysoká rostlina. Má rovný silný stonek, z něhož vyrůstají lichozpeřené listy. Lékořice vytváří světle fialové trsy květů. Kořen je velký, který když se oloupe, tak je světle žlutý nebo hnědožlutý. Neoloupaný je fialově žlutý. Jejími místy výskytu jsou např. Čína, jižní Evropa, Indie, Mongolsko, Rusko atd. V současnosti se však pěstuje po celém světě, i u nás. Právě v první zmíněné zemi je lékořice známá dlouhá tisíciletí hlavně pro její zdravotní účinky. Tradiční čínská medicína ji popisuje v Shennongově herbáři, a zmínky jsou datovány do období 2100 před naším letopočtem. Byla nalezena také v hrobkách faraonů v Egyptě. Oprávněnost využití lékořice jako léčiva potvrzují i současné studie, některé zmíníme v dalším textu.

lekorice

Složení lékořice/kořene

Kořen lékořice, který se využívá jako extrakt, sušený, čerstvý atd. obsahuje velké množství biologicky aktivních látek. Uvedeme jen některé z nich, neboť jich je opravdu velmi mnoho.

 • Terpenoidy

V lékořici je možné najít více než 20 terpenoidy. Z nich některé mají i protinádorové účinky, to je např. 11-deoxyglycerrhetinová kyselina či kyselina 18beta-glycerrhetinová. Dalšími terpenoidy, triterpeny jsou např. liquiritová kyselina, glabrolid, isoglabrolid, glycyretol…

 • Fenoly

Mezi fenoly v lékořici se řadí např. likobenzofuran, likokumaron, gabrokumaron, gankoanin, kanzonol U a V…

 • Flavonoidy

Flavonoidy jsou přírodní látky s výraznými antioxidačními účinky. Z lékořice se podařilo izolovat něco kolem 300 flavonoidů. Jsou to fenolové kyseliny, flavony, flavany, chalkony, izoflavonoidy atd. Krom antioxidačních účinků vykazují také vliv na nádorové buňky. Mezi tyto sloučeniny patří např. liquiritin, liquiritigenin, rhamnoliquiritin, neoliquiritin, likoflavonol, glabrolid. Izoflavony jsou zastoupeny glabbridinem, gelbrenem, glabronem, sfinpterokarpinem, licoisoflavonem A a B, formononetinem, glyzarinem, kumatakeninem. Dalšími jsou např. hisparaglabridin B, glabroiso-flavon B atd.

 • Saponiny

Nedílnou součástí lékořice jsou také saoniny, a to např. triterpenoidní saponiny, kam se řadí také glycyrrhizin. Udává se, že je 50x sladší než sacharóza. Glycirrhizin je složený z kyseliny glycyrrhetinové a disacharidů, který je složen ze dvou molekul kyseliny beta-D-glukuronové.

saponiny

 • Kumariny

Lékořice v sobě skrývá také kumariny, a to např. liqkumarin, glabrokumaron A a B, herniarin, umbelliferon, glycyrin, glykokumarin, likofuranokumarin, licopyranokumarin a glabrokuarin.

 • Další složky

Krom výše zmíněných nejdůležitějších složek obsahuje lékořice také stilbeny, mastné kysleiny, sacharidy (glukóza, polysacharidy), steroly (beta-sitosterol, dihydrostigmasterol), gama-laktony, hořčiny glyciramin atd. 

Účinky lékořice

 • Proti kašli a pro vykašlávání:

Lékořice je i v medicíně využívána při nemocech dýchacích cest. Mírní kašel, je antitusikum, a zlepšuje vykašlávání, je expektorans. Látky v lékořici snižují překrvení a otok v dýchacích cestách a urychluje pohyb hlenu směrem ven z plic.

 • Proti srážení krve:

Látky z lékořice umí také působit proti srážení krve. Mnoho lidí je náchylných k tvorbě trombů, krevních zátek, které omezují průtok krve. Tyto tromby se mohou také utrhnout, embolizovat, a způsobit smrt. Lékořici tlumí aktivitu trombinu, který zvyšuje agregaci krevních destiček.

 • Proti vředům:

Lékořice také mírní obtíže v trávicím traktu. Má protivředové působení, pomáhá léčit vředy. Za tuto vlastnost vděčí hlavně glycyrrhizinu. Např. ve studii s krysami, kterým byl podán alkohol, který způsobit poškození a zvředovatění sliznice žaludku, vedlo podávání lékořice ke zmenšení velikosti i počtu lézí. Další studie pak doložily, že karbenoxolon z kořene lékořice také snižuje produkci gastrinu, který zvyšuje produkci kyseliny chlorovodíkové, která se podílí na vzniku vředů. Navíc zvyšuje produkci hlenu, který chrání sliznici žaludku před poškozením. Nemůžeme opomenout ani fakt, že lékořice působí proti původci vředů, a to proti Helicobacter pylori.

 • Proti bakteriím:

Mnoho bakterií je v dnešní době stále více rezistentních na působení antibiotik. V přírodě však existují sloučeniny, které umí bakterie, i ty rezistentní, zabíjet. Ty jsou obsaženy i v lékořici. Mezi takové látky patří např. glabridin, gabrin, glabel… Lékořice může omezit růst a množení např. Streptococcus mutants, který je v ústní dutině a podílí se na kazech a zánětech dásní, Streptococcus sanquis, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli atd. Důležité je, že ničí také bakterii Helicobacter pylori, který se podílí na vzniku žaludečních vředů.

 • Proti virům:

Lékořice nedělá vrásky jen bakteriím. Umí zatočit i s viry. Ukazuje se, že působí také proti HIV-1, proti viru japonské encefalitidy a žluté horečky či SARS. Existují pokusy, které potvrdily účinnost podávání glycyrrhizinu u pacientů s HIV-1 a chronickou hepatitidou typu C. Působí také proti respiračnímu syncytiálnímu viru, který velmi často způsobuje záněty dýchacích cest, i velmi vážné, u kojenců a malých dětí, a chřipkovým virům.

 • Proti parazitům:

Malárie je vážné onemocnění, které může vést i ke smrti postižených. Je velmi rozšířená v tropických a subtropických oblastech. Je přenášena komárem a původcem jsou plasmodia různých druhů. Jedná se o parazitického prvoka. Pokusy byly provedeny např. na myších, které dostávaly 1000 mg/kg a došlo u nich k úplnému zbavení se parazita.  Při pokusech přímo na parazitech se popsalo, že licochalkon A snižuje růst, množení a životaschopnost parazitů, i těch, které jsou odolné proti léčbě antrachinony.

 • Proti houbám:

Patogenní houby, plísně a kvasinky mohou být pro člověka nebezpečné. Jsou těžko ničitelné a ukazuje se, že látky z lékořice jsou schopné potlačit růst Candida albicans. 

 • Proti oxidačnímu stresu:

Vzhledem k vysokému podílu fenolových sloučenin, flavonoidy atd. je lékořice silným antioxidantem.  Oxidační stres je ničivý pro buňky. Poškozuje membrány i DNA, to vede k urychlení stárnutí, zvýšení rizika nádorových onemocnění, zánětů atd. Antioxidační účinky se potvrdily jak v roztocích, tak u pokusných zvířat.

 • Proti cukrovce:

Cukrovka, zvláště pak typ II, je velmi rozšířenou nemocí. Je spojená s vyššími hladinami cukrů v krvi, poškozením cév, ledvin, sítnice, hojících schopností, imunitního systému atd. Na vině je jednak snížená produkce inzulinu zapříčiněná poškozením slinivky, s tím se setkáváme hlavně u typu I, nebo také inzulinorezistencí. Buňky nereagují na přítomnost inzulinu, který zvyšuje průnik glukózy do buňky. Glukóza pak slouží buňce jako palivo a nezůstává v krevním řečišti.

Lékořice pomáhá hlavně u diabetu II, zasahuje do počtů receptorů, pro glukózu, prolamuje inzulinorezistenci, čímž snižuje hodnotu glykémie.

Krom toho je lékořice využívána také jako sladidlo, které je vhodné pro diabetiky.

 • Ochrana jater:

Játra jsou orgánem, který velmi namáhaný, vystavený působení škodlivých látek, toxinů, které se dostanou do těla a musí je odstranit, neutralizovat. Mohou je navíc napadnout mnohé infekce, asi nejznámější jsou viry hepatitid. To může vést k poškození jater, fibróze a cirhóze.

Lékořice pomáhá játrům díky tomu, že snižuje oxidační stres, který vzniká také při metabolismu a detoxikaci škodlivin a může játra poškodit. Dále pak působí proti virům hepatitidy a má také protinádorové účinky. Působí též proti rakovině jater.

V Japonsku se glycyrrhizinem léčí chronické hepatitidy již cca 60 let. Vlivem jeho podávání dochází k poklesu jaterních enzymů v krvi. Jaterní enzymy se nacházejí uvnitř jaterních buněk a do krve se uvolní v případě, že dojde k poškození či smrti buňky. Menší hodnoty jaterních enzymů, menší úbytek jaterních buněk. Glycyrrhizin byl účinnější než druhé skupině podávané placebo. Udává se také, že snižujeu riziko vzniku rakoviny jater u pacientů s hepatitidou C.

Ochranný efekt byl ověřen také u myší, jimž byly podávány látky poškozující játra, např. alkoholu či tetrachlormetanu, přidání glycyrrhizinu výrazně omezilo poškození jaterní tkáně.

 • Proti rakovině:

Látky obsažené v lékořici mají protinádorový efekt.

Provedené studie dokládají, že lékořice zabraňuje množení, proliferaci, nádorových buněk, blokuje buněčný cyklus, jímž musí buňka před rozdělením projít. Dále pak umí v buňkách spustit procesy, které vedou k její smrti, k apoptóze. Umí též omezit schopnosti migrace a metastazování nádorových buněk. Omezuje též novotvorbu cév, které nádor potřebuje, aby zvýšil přísun živin a kyslíku.

Byl prokázán efekt proti buňkám rakoviny tlustého střeva, karcinomu prsu, prostaty, jater, žaludku, močového měchýře, plic, melanomu, leukémiím atd.

Zajímavé také je, že dle všeho může lékořice omezit růst nádoru také tím, že mění složení střevní mikroflóry. Lékořice totiž obsahuje polysacharidy, které slouží jako „potrava“ pro ty „hodné“ střevní bakterie. Tím dochází k omezení vzniku a růstu nádoru v tlustém střevě. Toto bylo ověřeno jak na buněčné kultuře, tak na zvířecích modelech, tj. na myších s nádorem tlustého střeva.

Byly též provedeny klinické studie. V případě lékořice se zjišťoval ochranný vliv před zánětem sliznic, který způsobí radioterapie. Mukositidy jsou u pacientů po ozařování i chemoterapii velmi častou komplikací léčby. V jedné studii autoři podávali na mukozitidu v ústech 30 pacientům lékořici nebo lék triamcinolonacetonid na „náplasti“ a ukázalo se, že u obou skupin pacientů došlo k výraznému snížení bolesti a zmenšení poškození. Ohledně ochrany před mukozitidou proběhla i další studie. Jednalo se o 32 pacientů, kteří podstupovali radioterapii kvůli rakovině hlavy a krku. Část pacientů dostávalo standardní terapii a část i lékořici. Pacienti s lékořicí měli méně závažné léze než druhá skupina. 

 • Pro imunitní systém:

Složení lékořice jí také dává možnost působit na imunitní systém. Posílit jej, ale také tlumit patologické záněty.

Stimulační efekt mají hlavně polysacharidy.

Protizánětlivé a protialergické jsou připisovány hlavně tomu, že lékořice vykazuje kortikoidní účinky. S tím se setkáváme u glycyrrhizinu a glycyrrhetické kyseliny.

Působením lékořice dochází ke snížení tvorbě prostaglandinů, prozánětlivých cytokinů, ale zvyšuje se produkce protizánětlivých cytokinů, např. IL-10.

Tento protizánětlivý efekt byl potvrzen jak na buněčných kulturách, tak na zvířecích modelech zánětlivých onemocnění, např. revmatoidní artritidy. 

 • Proti křečím a bolesti:

O lékořici je známé, že uvolňuje křeče, spasmy svalů, působí spasmolyticky. Uvolnění stažení svalů vede také k zmírnění bolesti, např. v případě střevních kolik. Byl však prokázán i samostatný analgetický efekt na myších, jimž byl stlačen ocas. Myší užívající lékořici pociťovaly bolest později.

 • Hormonální aktivita:

Látky obsažené v lékořici se mohou chovat v těle podobně jako hormony nadledvin, tj. kortikoidy či aldosteron. 18beta-glycyrrhetinová kyselina. Ta se může vázat na receptory pro kortikoidy. Ale slaběji než samotný kortikoid. Může také zahltit metabolizační cesty kortizolu, který opak méně odbouráván a více ho zůstává v organismu. Může tak zvýšit jeho hodnoty.

Může však dojít také k aldosteronovým účinkům, což vede k zadržování sodíku v těle a snížení jeho vylučování močí. 

 • Proti ateroskleróze:

Ateroskleróza je onemocnění cév, které je charakterizované jako zánět a poškození cévní stěny na základě ukládání tuků v cévní stěně. Nemoc je spojená s ischémiemi, vysokým krevním tlakem, infarkty atd. Lékořice dle pokusů dokáže snížit oxidaci LDL cholesterolu a snížit tak zánět, a to i u pacientů. 

 • Proti zubnímu kazu:

Zajímavé je, že lékořice také působí proti zubnímu kazu. To je dáno tím, že působí proti bakteriím, které se na jeho vzniku podílejí, tj. Streptococcus mutant. Omezuje jeho množení a také uchycení na zuby a dásně.

 • Psychika:

Studie též dokládají, že lékořice působí proti depresím. Zvyšuje psychickou kondici a aktivitu, a to s podobnou účinností jako antidepresiva podávaná také v medicíně. 

Klinické studie

Jsou dostupné také klinické studie s lékořicí, tj. se zapojením dobrovolníků, zdravých i nemocných. Ty byly provedeny např. u pacientů s poruchami trávení. V jedné studii pacienti (50) s trávicími obtížemi dostávali buď lékořici, nebo placebo. Ukázalo se, že ti, co dostávali lékořici, popisovali zlepšení kvality života, snížení trávicích obtíží. 

Lékořice byla testována také na aftózní stomatitidě. Kdy se přikládaly náplasti na dásně, použitý hydrogel vedl k rychlejšímu vyhojení lézí a omezil návrat obtíží, redukoval také bolesti. Studie byla provedena na 15 pacientech. 

Lékořice se také podávala pacientům s pooperační bolestí v krku, to je po extubaci, když je vytažena dýchací hadice, která může podráždit krk. U pacientů, jimž byla podávána lékořice, bylo zhojení rychlejší, problémy menší, lépe se jim polykalo atd. 

Byl také potvrzen mírný cholesterol snižující efekt u pacientů a snížení krevního tlaku. 

Kontraindikace

Lékořice se nedoporučuje lidem s vysokým krevním tlakem, cirhózou jater, sníženou hladinou draslíku, chronickým selhávání ledvin a těhotným. 

 

Harwansh, Ranjit& C Patra, K & K Pareta, S &Singh, J &Biswas, Rajarshi. (2013). Pharmacologicalstudies of Glycyrrhiza glabra- areview. Pharmacology online. 2.
Bayati Zadeh et al. Licorice (Glycyrrhiza glabra Linn) As a Valuable Medicinal Plant. Int J AdvBiol Biom Res. 2013; 1(10):1281-1288 http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js2200e/20.html#Js2200e.20
Jalilzadeh-Amin G, Najarnezhad V, Anassori E, Mostafavi M, Keshipour H. Antiulcerproperties of Glycyrrhiza glabra L. extract on experimental models of gastriculcer in mice. Iran J Pharm Res. 2015;14(4):1163-70.
Sedighinia F, SafipourAfshar A, Soleimanpour S, Zarif R, Asili J, Ghazvini K. Antibacterialactivity of Glycyrrhiza glabra against oral pathogens: an in vitro study. Avicenna J Phytomed. 2012;2(3):118-24.
KorhalkarAnagha, DeshpandeManasi, LelePriya,  ModakMeera. Scope of Glycyrrhiza glabra (Yashtimadhu) as anAntiviral agent: A Review.Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci (2014) 3(12): 657-665.
Zhao S, Yan X, Zhao Y, Wen J, Zhao Z, Liu H. Dihydroisocoumarinsfrom Radix Glycyrrhizae. Chem Cent J. 2018;12(1):58. Published 2018 May 11. doi:10.1186/s13065-018-0427-0.
Ramazani A, Tavakolizadeh M, Ramazani S, Kheiri-Manjili H, Eskandari M. Antiplasmodia lProperty of Glycyrrhiza glabra TraditionallyUsedforMalaria in Iran: PromisingActivitywithHighSelectivity Index forMalaria. J Arthropod Borne Dis. 2018;12(2):135-140. Published 2018 Jun 13.
https://www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-report/final-assessment-report-glycyrrhiza-glabra-l/glycyrrhiza-inflata-bat/glycyrrhiza-uralensis-fisch-radix_en.pdf
Wittschier NFaller GHensel A. Aqueous extracts and polysaccharides from liquoriceroots (Glycyrrhiza glabra L.) inhibitadhesion of Helicobacterpylori to human gastrin mucosa. J Ethnopharmacol. 2009 Sep 7;125(2):218-23. doi: 10.1016/j.jep.2009.07.009. Epub 2009 Jul 14.
Wang L, Yang R, Yuan B, Liu Y, Liu C. The antiviral and antimicrobial activities of licorice, a widely-used Chineseherb. Acta Pharm Sin B. 2015;5(4):310-5.
GhulamDastagir, Muhammad AfzalRizvi . Glycyrrhiza glabra L. (Liquorice). Pak. J. Pharm. Sci., Vol.29, No.5, September 2016, pp.1727-1733.
FengYeh CWang KCChiang LCShieh DEYen MHSan Chang J. Waterextract of licorice had anti-viral activity against human respiratory syncytial virus in human respiratory tract cell lines. J Ethnopharmacol. 2013 Jul 9;148(2):466-73. doi: 10.1016/j.jep.2013.04.040. Epub 2013 Apr 30
Nourazarian SMNourazarian AMajidinia MRoshaniasl E. Effect of RootExtracts of MedicinalHerbGlycyrrhiza glabra on HSP90 Gene Expression and Apoptosis in the HT-29 Colon Cancer Cell Line. Asian Pac J Cancer Prev. 2015;16(18):8563-6.
Fu YHsieh TCGuo JKunicki JLee MYDarzynkiewicz ZWu JM. Licochalcone-A, a novel flavonoidisolatedfromlicoriceroot (Glycyrrhiza glabra), causes G2 and late-G1 arrests in androgen-independent PC-3 prostate cancer cells. BiochemBiophys Res Commun. 2004 Sep 10;322(1):263-70.
Zhang XZhao SSong XJia J, et al. Inhibition effect of glycyrrhiza polysaccharide (GCP) on tumor growth through regulation of the gut mikrobiota composition. J PharmacolSci. 2018 Aug;137(4):324-332. doi: 10.1016/j.jphs.2018.03.006.
Najafi SKoujan SEManifar S, et al. PreventiveEffect of Glycyrrhiza Glabra Extract on Oral Mucositis in Patients Under Head and Neck Radiotherapy: A Randomized Clinical Trial. J Dent (Tehran). 2017 Sep;14(5):267-274.
Sharma RGatchie LWilliams IS, et al.  Glycyrrhiza glabra extract and quercetinreversescisplatinresistance in triple-negative MDA-MB-468 breast cancer cells via inhibition of cytochrome P450 1B1 enzyme. Bioorg Med ChemLett. 2017 Dec 15;27(24):5400-5403. doi: 10.1016/j.bmcl.2017.11.013. 
Nazari SRameshrad MHosseinzadeh H. Toxicological Effects of Glycyrrhiza glabra (Licorice): A Review. Phytother Res. 2017 Nov;31(11):1635-1650. doi: 10.1002/ptr.5893.
Zhou JX, Wink M. Reversal of MultidrugResistance in HumanColon Cancer and Human Leukemia Cells by Three Plant Extracts and Their Major Secondary Metabolites. Medicines (Basel). 2018;5(4):123. Published 2018 Nov 13. doi:10.3390/medicines5040123
Ghalayani PEmami HPakravan FNasrIsfahani M. Comparison of triamcinoloneacetonide muco adhesive film with licorice muco adhesive film on radiotherapy-induced oral mucositis: A randomized double-blinded clinical trial. Asia Pac J ClinOncol. 2017 Apr;13(2):e48-e56. doi: 10.1111/ajco.12295.