Čínský herbář
Čeština

Maitake a ergosterol ulevují od alergie

Maitake (Grifola frondosa, trsnatec lupenítý) je také známý jako tančící houba. Název vychází z nadšené reakce hledačů hub, pokud Maitake našli. Tančili radostí. Maitake patří mezi chorošovité houby. Roste u bází listnatých stromů, nejčastěji se jedná o duby a javory. Plodnice je složená z malých kloboučků v několika vrstvách. Maitake tedy vytváří trsy, které mohou vážit i více než 20 kg. Houbu je možné využít do velkého množství pokrmů, ale také jako medicínu, jak to dělá po staletí tradiční čínská medicína. Současné studie potvrzují, že Maitake má biologické účinky. Dokáže zlepšovat funkce imunitního systému, potlačovat nádorové bujení, snižovat cukr a cholesterol v krvi, zabíjet mikroorganismy, neutralizovat volné radikály atd.

alergie

V této studii se autoři zaměřili na to, zda je možné Maitake využít v léčbě alergických onemocnění, které jsou dány špatnou reakcí imunitního systému. Počty pacientů, kteří trpí alergiemi celosvětově rostou. Imunitní systém alergiků reaguje i na neškodné látky z prostředí, tj. pyly, prach, roztoče, potraviny, na které většina lidí nereaguje. První vystavení alergenu vede k vytvoření protilátek IgE. Další kontakt s alergenem pak spouští protilátkovou odpověď, dochází k aktivaci a degranulaci mastocytů a zánětu. Mastocyty jsou klíčové buňky zapojené do alergických reakcí. Symptomy alergií závisí na alergenu a jeho vstupu do organismu. Nejčastěji se jedná o výtok z nosu, kýchání, astma, ekzém, průjem atd. Závažné alergické reakce, které mohou ohrozit pacienta na životě se nazývají anafylaxe.

Autoři studie použili buněčnou kulturu vytvořenou z mastocytů, které získali z kostní dřeně a aktivovali je. Poté k nim přidali Maitake a ergosterol (vitamín D2 v houbách). Obě látky dokázaly omezit degranulaci mastocytů. Mastocyty obsahují granula, která se po aktivaci uvolní. V granulách se nachází látky, např. histamin a heparin, které spouští okamžitou akutní alergickou reakci a alergické příznaky.

Aby autoři ověřili protialergické účinky Maitake a ergosterolu na živém organismu, vytvořili myší model anafylaxe. Myši vystavili alergenu. U myší, které dostávaly Maitake a ergosterol, byla reakce na podaný alergen mnohem mírnější. Neohrožovala zvířata na životě. I zde došlo k omezení degranulace mastocytů.

Maitake a ergosterol tedy zamezují degranulaci jak in vitro (a buňkách), tak in vivo (na myších). Je možné předpokládat, že by tyto látky mohly sloužit také potravní doplňky, které by působily jako prevence alergických reakcí.

Kawai JMori KHirasawa N. Grifola frondosa extract and ergosterol reduce allergic reactions in an allergy mouse model by suppressing the degranulation of mast cells. Biosci Biotechnol Biochem. 2019 Aug 14:1-8. doi: 10.1080/09168451.2019.1654360.