Čínský herbář
Čeština

Maitake má protirakovinné účinky proti triple negativnímu karcinomu prsu

Roste hlavně na severní polokouli, tj. v USA, Kanadě, Asii i Evropě, a to u bazí listnatých stromů, např. dubu, javoru či jilmu. Plodnice houby se skládá z až stovek kloboučku lžičkovitého tvaru, které vychází z jednoho útvaru připomínajícího stonek. Plodnice je tedy obrovská a může vážit i více než 20 kg. Mnoho vědeckých studií potvrdilo farmakologický potenciál. Jedná se o účinky imunomodulační, protinádorové, protimikrobiální, antioxidační. Umí též redukovat hladinu krevního cukru a cholesterolu.

 

maitake_breast cancer

V této studii prokazovali autoři účinnost Maitake, D-frakce, proti buňkám triple negativního karcinomu prsu. Triple negativní karcinom prsu je specifický tím, že buňky na svém povrchu nenesou receptory pro estrogen, progesteron, ani pro epidermální růstový faktor. Tento typ je navíc hodně agresivní, rychle roste a časně metastazuje. Prognóza je velmi špatná. Léčí se standardně operací a chemoterapií, ale stává se, že léčba selže.

V in vitro studii autoři využili buněčnou linii nádorových buněk triple negativního karcinomu prsu. Tyto buňky inkubovali s D-frakcí z Maitake, aby zjistili, jak se změní viabilita, proliferace atd.

Nádorové buňky v přítomnosti D-frakce ztrácely svou životaschopnost (viabilitu), došlo k zablokování buněčného cyklu (proces předcházející buněčnému dělení, tj. buňky se přestaly dělit). Dokonce se díky D-frakci spustila u mnoha buněk apoptóza (buněčná smrt). Počet buněk v kultuře poklesl. Dále se potvrdilo, že má D-frakce také protimetastatické účinky, omezuje totiž schopnost nádorových buněk migrovat. Jejím působením totiž dochází k reorganizaci aktinového cytoskeletu, což vede k imobilizaci nádorové buňky. Navíc se také snížila sekrece metaloproteináz nádorovými buňkami. MMP-2 a MMP-9 rozkládají mezibuněčnou hmotu. Nekompaktní, rozvolněná mezibuněčná hmoty umožní lepší průnik nádorových buněk z hlavního nádoru. Nádoru se snáze prorůstá do okolí a metastazuje. Omezení aktivity MMP-2 a MMP-9 se tedy snižuje invazivita a metastatická aktivita nádorových buněk. Zajímavé také bylo, že D-frakce zvyšuje množství adhezních molekul na nádorových buňkách, to vede k tomu, že se buňky více přichytí jedna k druhé a také k podkladu, což opět vede k tomu, že je omezena schopnost uvolnit se a vycestovat z nádoru dále do okolí.

Prováděl se též pokus in vivo na myších s triple negativním karcinomem prsu. U myší, které byly léčeny D-frakcí, došlo k omezení růstu nádoru, velmi se zpomalil a také se výrazně snížil počet metastáz v plicích.

Ve studii se podařilo prokázat, že D-frakce má protinádorové a protimetastatické účinky proti triple negativními karcinomu prsu. Bylo by dobré dále tyto účinky zkoumat, jelikož by Maitake potom mohla pomáhat i ženám s tímto nebezpečným typem rakoviny prsu.

Alonso ENFerronato MJFermento MEGandini NARomero ALGuevara JAFacchinetti MMCurino AC. Antitumoral and antimetastatic activity of Maitake D-Fraction in triple-negative breast cancer cells. Oncotarget. 2018 May 4;9(34):23396-23412.