Čínský herbář
Čeština

Maitake posiluje účinnost chemoterapie

Maitake (Grifola frondosa, trsnatec lupenitý) je dřevokazná houba známá hlavně v Asii. Maitake je typická tím, že její plodnice je hodně větvená, trsnatá a obrovská. Může tak mít i desítky kilogramů. Tradiční čínská medicína využívá Maitake jako léčivý prostředek. Tomu dávají za pravdu i současné vědecké studie, jimiž se potvrdilo, že Maitake upravuje funkce imunitního systému, ničí nádorové buňky, je prevencí a pomocí u civilizačních nemocí, tj. cukrovky, hyperlipidémie atd. Snižuje též oxidační stres, zabíjí mnohé patogeny ...

jatra

V této studii autoři ověřovali, zda Maitake dokáže posílit účinky chemoterapeutika 5 fluorouracilu proti rakovině jater.

Rakovina jater je závažná diagnóza. Nádor se vyvine nejčastěji na játrech poškozených, tj. s cirhózou, infikovaných viry hepatitidy B nebo C. Léčbou je odstranění nádoru, pokud je to možné, chemoterapie, radioterapie…

Autoři ve své studii využili krysy, které měly karcinom jater. Těm podávali 5 fluorouracil, Maitake nebo kombinaci 5 fluorouracilu + Maitake.

Obě látky samotné dokázaly zlepšit stav pokusných krys, ale nejvyššího efektu bylo dosaženo díky kombinované terapii. Nádor se zmenšil a krysám se vedlo lépe. Zatímco podání 5 fluorouracilu potlačilo nádor a oslabilo imunitní systém, tak Maitake jen naopak posílila, zvýšila se koncentrace imunitní aktivitu zvyšujících cytokinů, např. IL-2 a TNF alfa. Došlo také ke zvětšení imunitních orgánů, tj. brzlíku a sleziny.

Nádory i léčba 5 fluorouracilem také zvyšuje oxidační stres, který je škodlivý, Maitake neutralizuje volné radikály a také podporuje aktivitu enzymů v těle, které umí volné radikály také neutralizovat, např. superoxiddismutázu.

Studií se podařilo potvrdit, že 5 fluorouracil a Maitake se dobře doplňují a vzájemně se posiluje jejich účinnost. To by mohlo být využito také v klinické praxi, tj. u pacientů.

Mao GHZhang ZHFei F,, et al.  Effect of Grifola frondosa polysaccharide on anti-tumor activity in combination with 5-Fu in Heps-bearing mice. Int J Biol Macromol. 2019 Jan;121:930-935. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2018.10.073.