Čínský herbář
Čeština

Maitake sníží hladinu cukru a ovlivní mikrobiotu

Maitake (Grifola frondosa, trsnatec lupenitý) je významná medicinální houba, která vytváří obrovské trsnaté plodnice. V Asii je také známá pod názvem tančící houba, ne že by houba sama tančila, ale ten, kdo ji nalezl, tančil a jásal radostí. Již před několika tisíci lety byla totiž Maitake využívána k léčbě mnoha nemocí, a to hlavně v tradiční čínské medicíně. Současné studie také dokládají účinnost Maitake. Umí modulovat aktivitu imunitního systému, působí protinádorově, snižuje oxidační stres a má také výrazné úspěchy ve snižování hodnot lipidů a cukrů v krvi. 

krevni cukr

Tato studie byla vytvořena na potvrzení, popř. vyvrácení, hypotézy, že Maitake může ovlivnit hodnoty krevního cukru a také složení mikrobioty.

Poslední roky přibývá lidí, kteří mají cukrovku, jedná se hlavně o typ 2, který je často spojený s metabolickým syndromem, tj. obezitou, vysokým cholesterolem atd. U tohoto typu diabetu mohou být hodnoty inzulinu v pořádku, jen buňky na něj přestávají reagovat, chovají se, jako by v těle chyběl, jedná se o inzulinorezistenci.

Mikrobiota ve střevě je pro nás velmi důležitá, a to nejen pro správné trávení a funkci střev, dle výzkumů má na nás velký vliv také v oblasti ovlivnění imunitního systému, obezity, ale také naší nálady atd. Její složení se odvíjí od složení naší stravy, od pohybové aktivity, ale také užívání léků, např. antibiotika působí na mikrobiotu negativně.

Autoři nejprve testovali vliv polysacharidů z Maitake ne hodnoty krevního cukru u myší. Ukázalo se, že dokážou aktivovat receptory, které regulují glukózovou rovnováhu (IRS 1, insulin receptor substrate 1), podpořit aktivitu glukózových transportérů, tj. bílkovinných struktur na povrchu membrány buňky, které přenesou glukózu do nitra buňky. Ovlivňují i mnoho dalších pochodů a enzymů, výsledkem je hypoglykemizující (hodnoty cukru/glykémie/ snižující) efekt v játrech diabetických myší. Dále se podařilo zjistit, že u diabetických myší dochází k posunu ve složení mikrobioty, což dále negativně působí na průběh nemoci. Podávání polysacharidů z Maitake však vede k úpravě střevní mikroflóry, které se dostává do normálu a pomáhá udržovat glykémii ve správném rozmezí.

Autorům studie se podařilo prokázat, že Maitake umí snížit glykémii u diabetických myší. Působí jednak na různé druhy signálních a metabolických cest, ale také na mikroflóru. Má tedy kombinovaný efekt.

Chen YLiu DWang D, et al.Hypoglycemic activity and gut microbiota regulation of a novel polysaccharide from Grifolafrondosa in type 2 diabetic mice. Food Chem Toxicol. 2019 Apr;126:295-302. doi: 10.1016/j.fct.2019.02.034.