Čínský herbář
Čeština

Medicinální houby a diabetes I

Díky svých účinkům se však jejich pěstování a užívání rozšířilo po celém světě. Je možné říci, že se v mnohých svých účincích shodují. Laboratorními pokusy se potvrdilo, že tyto houby dokáží modulovat medicinalni-houby-diabetesimunitní odpovědi, působí protiinfekčně, protirakovinně, regulují hladinu cukrů a lipidů v krvi, jsou silnými antioxidanty atd.

V této studii se vědci zaměřili na vliv těchto dvou hub na tvorbu dusíkových radikálů u diabetu typu I.

Podobně jako kyslíkové radikály vznikají v případě stresových situací i dusíkové radikály. Tento stav může navodit i hyperglykémie. Vznikající reaktivní radikály mají cytotoxický vliv na mnohé buňky, dochází k zvýšení apoptózy u buněk imunitního systému, což jej může oslabit.

Zda tento stav dokážou zvrátit extrakty z Agaricu a Ganodermy mělo být touto studií ověřeno.

K pokusům byly použity krysy, jež byly rozděleny do 6 skupin – kontrolní skupina, kontrolní skupina léčená Agaricem, kontrolní skupina dostávající Ganodermu, skupina diabetických myší, diabetických myší, jimž byl podáván Agaricus, diabetické myši s Ganodermou, u diabetických myší vedlo podávání medicinálních hub ke snížení aktivity NO syntázy a snížení koncentrace dusíkových radikálů. Také došlo ke snížení úmrtnosti leukocytů, došlo u nich k zvýšení exprese protiapoptotických molekul.

Výsledky jednoznačně dokládají, že použité medicinální houby dokáží snižovat množství dusíkových radikálů a zvyšují expresi molekul chránících buňky před apoptótou, tím udržují leukocyty naživu a nedochází k jejich úbytku, jak je tomu v případě diabetu běžné.

 

Zdroj:

Yurkiv B, Wasser SP, Nevo E, Sybirna NO. The Effect of Agaricus brasiliensis and Ganoderma lucidum Medicinal Mushroom Administration on the L-arginine/Nitric Oxide System and Rat Leukocyte Apoptosis in Experimental Type 1 Diabetes Mellitus. Int J Med Mushrooms. 2015;17(4):339-50.