Čínský herbář
Čeština

Medicinální houby ve veterinárním lékařství

Medicinální houby, resp. jejich účinky jsou známé po tisíce let. Využívají se i pro léčbu i zvířat, jak je popisováno v mnoha knihách týkajících se herbální medicíny.

Existuje mnoho vědeckých studií zabývajících se účinky medicinálních hub, které jsou prováděny na laboratorních zvířatech, převážně hlodavcích, ať už se jedná o pokusy týkající se malignit, posílení imunitního systému, snižování glykémie, hyperlipidémie, únavy, hepato, renoprotektivní či antioxidační. Testovanými houbami bývají nejčastěji Reishi, Maitake, Cordyceps, Coriolus, Chaga, Shiitake, Agaricus aj.

veterinaryVýsledky jasně prokazují, že podávání medicinálních hub vede u pokusných zvířat ke zlepšení kondice, vylepšení stavu, jenž je u zvířat indukován, např. implantací nádorových buněk, podáním streptozocinu, což zapříčiní vznik diabetu, podáním tetrachlormetanu, který poškozuje játra, přímým infikováním zvířat bakteriemi či viry atd. Tyto studie jsou dostatečně průkazné na to, aby se dle nich prováděly i humánní klinické testy, a to hlavně na poli týkajícím se malignit, imunitního systému, ale také hyperlipidémie, infekčních nemocí aj.

Krom hlodavců se mnohé studie prováděli i na drůběži či psech.

U mladých krůt bylo prokázáno, že podávání houby Agaricus bisporus vede k nárůstu hmotnosti, zlepšování příjmu potravy i zlešení střeva a upravení mikroflóry, kdy se zvyšují populace lactobacillů a snižuje se osídlení E. coli. Navíc je oproti krůtám, jimž se Agaricus nepodával, snížena hladina oxidativního stresu vlivem zvýšení hladiny glutathionu. Podobně vypadá situace u kuřat broilerů.

K potvrzení správnosti využití hub u nádorových onemocnění u psů přispěla studie Brownové, která ke svému testování využila psy, jež trpěli hemangiosarkomem a do jejich léčebného plánu zařadila Coriolus. Byla vytvořena dvojitě zaslepená studie. 15 psů dostávalo výtažek z Coriolu v různých dávkách, průběžně jim byl dělán ultrazvuk a náběry kve. Takto léčení psi přežili i více než rok bez jiné další léčby, zatímco u psů s toutéž diagnozou, jež nepodstupují další léčbu, je cca 86 dní.

Jsou i další studie, např. studie provedená Gianottim. Ten poukazuje na to, že protirakovinné léčba má mnoho negativním účinků včetně útlumu funkce kostní dřeně a progrese do sekundární imunodeficience, kdy je následně pacient ohrožen infekcí. Proto do léčby zařadil produkt obsahující medicinální houby, Agaricus blazei, Cordyceps sinensis, Lentinula edodes, Grifiola frondosa, Ganoderma lucidum, Coriolus versicolor. Tento byl podáván k předepsané protirakovinné léčbě. Prokázalo se, že tento preparát tlumí nežádoucí účinky vzniklé podáváním chemoterapie, např. nedochází k tak výrazné neutropenii.

V další studii byla využita Maitake u psů trpících lymfomem. Do studie byli zařazeny psi v pokročilém stádiu nemoci. Těmto 15 psům byl podáván extrakt. U psů došlo ke zmenšení lymfatických uzlin.

V mnohých veterinárních praxích se tak do léčebného plánu dostávají i medicinální houby a majitelé klinik se dělí o své poznatky.

Např. doktor Basko popisuje své zkušenosti s podáváním medicinálních hub svým zvířecím pacientům, což činí více než 35 let. Nejčastěji využívá Reishi, Maitake či Shiitake, dále pak též Cordyceps, Polyporus a další houby. Podává je u stavů, jakými jsou jaterní či ledvinné choroby, poruchy imunity, infekce a nádorová onemocnění, podpora kondice u stárnoucích zvířat. Houby ordinuje samostaně či v kombinaci s dalšími léky. Krom delšího přežití se u psů snížila i  mestastatická aktivita nádorů

Doktor Mahaneyuvádí osobní zkušenost s léčbou svého psa který trpěl autoimunitní hemolytickou anémií. Pes musel brát imunosupresiva a nakazil se papilloma virem. Mahaney psovi podával Reishi a produkty ze zeleného čaje a došlo k regeresi až k vymizení bradavic.


Je možné říci, že medicinální houby jsou jistě přínosem v léčbě zvířat, což je potvrzeno vědeckými studiemi i osobními zkušenostmi veterinárních lékařů.

 

Zdroj:

“The in vitro and in vivo experimental evidences disclose the chemopreventive effects of Ganoderma lucidum on cancer invasion and metastasis,” Clin Exp Metastasis, May 2010. 27(5):361-9.

Gao Y, Gao H, and Chan E, et al. “Antitumor activity and underlying mechanisms of ganopoly, the refined polysaccharides extracted from Ganoderma lucidum, in mice,” Immunol Invest., 2005. 34(2):171-98.

C. K. Wong, Y. X. Bao, E. L. Y. Wong, P. C. Leung, K. P. Fung, and C. W. K. Lam, “Immunomodulatory activities of Yunzhi and Danshen in post-treatment breast cancer patients,” American Journal of Chinese Medicine, vol. 33, no. 3, pp. 381–395, 2005.

Wang P, Li XT, Sun L, Shen L. Anti-Inflammatory Activity of Water-Soluble Polysaccharide of Agaricus blazei Murill on Ovariectomized Osteopenic Rats.Evid Based Complement Alternat Med. 2013;2013:164817.

 

Hetland, G.; Johnson, E.; Eide, D.M.; Samuelsen, A.B.C.; Wiker, H.G. Antimicrobial effects of β-glucans and pectin and of the Agaricus. blazei-based mushroom extract, Andosan™ Examples of mouse models for pneumococcal-, fecal bacterial-, and mycobacterial infections. In Microbial Pathogens and Strategies for Combating Them: Science, Technology and Education; Mendez-Vilas, A., Ed.; Formatex: Badajoz, Spain, 2013; pp. 889–898

Li G, Yu K, Li F, Xu K, Li J, He S, Cao S, Tan G.Anticancer potential of Hericium erinaceus extracts against human gastrointestinal cancers.J Ethnopharmacol. 2014;153(2):521-30.

Preuss HG, Echard B, Bagchi D, Perricone NV. Maitake mushroom extracts ameliorate progressive hypertension and other chronic metabolic perturbations in aging female rats.Int J Med Sci. 2010;7(4):169-80.

 

Sato M, Tokuji Y, Yoneyama S, Fujii-Akiyama K, Kinoshita M, Chiji H, Ohnishi M.

Effect of dietary Maitake (Grifola frondosa) mushrooms on plasma cholesterol and hepatic gene expression in cholesterol-fed mice.J Oleo Sci. 2013;62(12):1049-58.

 

Hong L, Xun M, Wutong W. Anti-diabetic effect of an alpha-glucan from fruit body of maitake (Grifola frondosa) on KK-Ay mice. J Pharm Pharmacol. 2007;59(4):575-82.

Youn MJ, Kim JK, Park SY, Kim Y, Park C, Kim ES, Park KI, So HS, Park R. Potential anticancer properties of the water extract of Inonotus [corrected] obliquus by induction of apoptosis in melanoma B16-F10 cells. J Ethnopharmacol. 2009 Jan 21;121(2):221-8.

Yuan D, Mori J, Komatsu KI, Makino T, Kano Y. An anti-aldosteronic diuretic component (drain dampness) in Polyporus sclerotium. Biol Pharm Bull. 2004 Jun;27(6):867-70.

Ihor Basko, DVM, CVA Understanding The Power of Medicinal Mushrooms In Your Practice, From IVC Issue: V3I2.

Brown DC, Reetz J, “Single Agent Polysaccharopeptide Delays Metastases and Improves Survival in Naturally Occurring Hemangiosarcoma,” Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, vol. 2012, Article ID 384301, 8 pages, 2012.

Gianotti BM, Cleaver MP, Mullins MN, West SY.Preclinical Evaluation of Concurrent Medicinal Mushroom–Based Immune-Enhancement Supplementation in Dogs Undergoing Chemotherapy for Various Cancers International Journal of Medicinal Mushrooms, 11(2):167–184 (2009) 1521-9437.

 

Griessmayr PC, Gauthier M, Barber LG, Cotter SM. Mushroom-derived maitake PETfraction as single agent for the treatment of lymphoma in dogs. J Vet Intern Med. 2007 Nov-Dec;21(6):1409-12.

Giannenas, I. et al. Consumption of Agaricus bisporus mushroom affects the performance, intestinal microbiota composition and morphology, and antioxidant status of turkey poults. Animal Feed Science and Technology, Volume 165, Issue 3 , 218 - 229 .

Giannenas I, Pappas IS, Mavridis S, Kontopidis G, Skoufos J, Kyriazakis I. Performance and antioxidant status of broiler chickens supplemented with dried mushrooms (Agaricus bisporus) in their diet. Poult Sci. 2010;89(2):303-11.

Wynn SG, Fougère BJ. Veterinary herbal medicine Mosby Elsevier, St. Louis, Missouri, USA, 2007. 736 pp. ISBN-13: 9870-3230-2998-8.

Messonnier, Shawn DVM. Natural Health Bible for Dogs & Cats: Your A-Z Guide to Over 200 Conditions, Herbs, Vitamins, and Supplements 2001.

Wynn, Susan G. DVM. Emerging Therapies: Using Herbs and Nutraceuticals for Small Animals. American Animal Hospital Assn. 1999.

Balch, Phyllis A. Prescription for Herbal Healing2012.

Mahaney Patrick, VMD, CVA. Mushrooms for Immunity For Your Dog . AWM Vol. 14 Issue 5

Silver, Robert J. Pet Health: Traditional Chinese Veterinary Medicine, Health Supplement Retailer, May 1997.