Čínský herbář
Čeština

Medicnální houby a rakovina - 2.část

           

Prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc..jpg
HOUBY A RAKOVINA II.
 V první části příspěvku jsme se zmínili obecně o účinných protinádorových látkách obsažených v houbách a nyní se zaměříme konkrétně na nejvýznamnější druhy. Z velkého počtu je vhodné se krátce zmínit o dvanácti z nich:
 
Hlíva ústřičná, Pleurotus ostreatus, je houba rostoucí i u nás. Má protinádorové působení, neboť ve výzkumu byl prokázán výrazný vliv na potlačení některých typů nádorů, jako je např. hepatom H 22 nebo sarkom S 180, ale také snížení množství nádorů v tlustém střevě. Zároveň byla izolována účinná látka pleuran a lovastatin, kterého obsahuje v množství 0,4-2,7 % v sušině. V plodnici jsou obsaženy i lektiny, avšak v množství nepoškozující lidské zdraví.
Housenice čínská, Cordyceps sinensis, je houba se zvláštním svazkem živočišného organismu a houby, neboť parazituje na housenkách některých motýlů nebo larev hmyzu. Stimuluje aktivitu leukocytů a zvyšuje jejich hladinu, proto také slouží jako významný prostředek u nádorových onemocnění.
Houževnatec jedlý (shii-také), Lentinula edodes, kde má protinádorové účinky především polysacharid lentinan, a to díky stimulaci pomocných T-buněk, které mimo jiné zvyšují účinnost makrofágů, tj. dalších buněk schopných pohlcovat cizorodý materiál a majících významnou úlohu při řízení imunity. Velmi dobrých výsledků bylo dosaženo i při léčení sarkomů. Výtažek z této houby se rovněž užívá ke snížení toxických účinků chemoterapie či radioterapie na zdravé části těla a na celkové posílení imunitního systému. Rozhodující roli zde hraje opět polysacharid lentinan.
Choroš oříš, Polyporus umbellatus, má plodnice podobné velké tmavší hlávce květáku nebo také mořské mycí houbě. Má antioxidační, antivirové, imunostimulační a protinádorové účinky, např. vůči sarkomu S 180 a Ehrlichovu tumoru. Ale užívá se i při rakovině plic, nosu, hrdla, žaludku, tlustého střeva, dělohy, jater, prostaty, ale také u akutní leukémie.
Korálovec ježatý, Hericium erinaceus, paraziticky roste vzácně na poškozených kmenech listnáčů, zvláště buků a dubů, ale i platanů a ořešáků. Léčí rakovinu žaludku, jícnu, tlustého střeva, ale rovněž jater a děložního krčku.
Lesklokorka lesklá, Ganoderma lucidum, je dřevokazná houba s plodnicemi, které jsou lesklé, jakoby nalakované (odtud i české jméno). Novější výzkumy dokazují, že je vhodná i při rakovině, kdy snižuje negativní účinek chemoterapie i ozařování. Obsahuje triterpenoidy, a to v počtu kolem stodvaceti, z toho má asi osmdesát fyziologicky aktivní účinky.
 Outkovka pestrá, Trametes versicolor (syn. Coriolus versicolor), rostoucí i u nás, má jednoleté, tenké, kloboukaté plodnice. Vědecké závěry potvrzují, že tato houba má významné protinádorové, imunostimulační, antioxidační a hepatoprotektivní účinky. Úspěchy byly zaznamenány při vlastní léčbě rakoviny jícnu, prsu, prostaty, žaludku, střev, plic i melanomu. Droga obnovuje imunitní systém poškozený nádory, pomáhá léčit leukopenii, ale rovněž upravuje nedostatek krevních destiček jako důsledek vedlejších účinků radioterapie a chemoterapie.
Penízovka sametonohá, Flammulina velutipes, je trsnatá houba rostoucí i u nás. Plodnice obsahuje glukan flammulin (FVP) mající nejen antimikrobiální účinky, ale je rovněž účinný vůči sarkomu S-180 a Ehrlichovu tumoru. Dále jsou obsaženy čtyři polysacharidové frakce, u kterých byla prokázána protinádorová aktivita, podobně jako u nově objeveného β-glykoproteinu proflaminu, izolovaného z mycelia. Kromě přímé protinádorové aktivity zpomaluje a tlumí tvorbu metastáz, snižuje nepříjemné potíže způsobené chemoterapií a ozařováním nemocných rakovinou.
 Pornatka kokosová, Poria cocos, roste v mykorrhize s kořeny některých jehličnanů, zvláště borovic. Korovitá a obrácená plodnice ve tvaru hlízovitého těla velikosti kokosového ořechu až dětské hlavy s červenavě hnědým povrchem je přirostlá k substrátu a nese rourky nahoře. Uvnitř je dosti tvrdá, kompaktní, většinou bílá, bez vůně, mírně sladká. V praxi se využívá jako droga vnější část plodnice s červenohnědou pokožkou nebo vnitřní bílá část. Někdy se užívá houba i s přisedlým kořenem borovice, na kterém parazituje. Droga má tonifikační, protinádorové, antimutagenní, sedativní a imunostimulační účinky. Užívá se jako stimulující a nervy posilující prostředek, při nespavosti a neuróze.
Rezavec šikmý, Inonotus obliqus, je dřevokazná houba rostoucí v mírném pásu na severní polokouli, uvnitř areálu rozšíření břízy. V bývalém Sovětském svazu se s léčivými účinky začali zabývat kolem roku 1955 s velmi dobrými výsledky. Droga má celkový tonifikační účinek na organismus, projevující se povzbuzením enzymatických funkcí a mozkové tkáně, zvyšuje obranyschopnost a má protizánětlivé účinky. Je účinným kancerostatikem, a to především při rakovině trávicího ústrojí, plic a melanomu, tedy orgánů bohatě zásobovaných krví. Udává se, že preventivním užíváním se vytváří imunita proti nádorovým onemocněním.
Trsnatec lupenitý, Grifola frondosa, vytváří trsy plodnic o hmotnosti až 25 kg a o průměru do 1 metru. Plodnice obsahují mimo jiné polysacharidy s protinádorovým účinkem. Obdobný účinek vykazuje i vyextrahovaná frakce D, známá jako maitake D frakce, a to hlavně vůči sarkomu S 180, ale i dalším nádorům. Tato houba patří mezi druhy s nejvyšším protinádorovými účinky, především pokud jde o rakovinu mozku, prsu, plic, žaludku, střev a jater.
Žampion brazilský (mandlový), Agaricus blazei, pochází z omezené vysokohorské oblasti pastvin a luk v Brazílii. V jiných oblastech se pouze uměle pěstuje, nyní i u nás. Plodnice slouží při nádorovém bujení jako podpůrný prostředek, ale dobré výsledky jsou uváděny také při léčbě rakoviny plic, prsu, žaludku, prostaty, jater, vaječníků a melanomu.
 
+  +  +
 
 Zajímavé protinádorové účinky však vykazují i některé naše běžně rostoucí houby. Na prvním místě je to nejvíce sbíraný hřib smrkový, Boletus edulis, nebo také hojně rozšířený hřib žlučník, Boletus felleus. Stejnou pozornost si zaslouží např. i kotrč kadeřavý, Sparassis crispa, a nebo také pýchavka obecná, Lycoperdon perlatum.
 
prof.Ing.Pavel Valíček DrSc. je významný český specialista na na asijské léčivé rostliny