Čínský herbář
Čeština

Obnovení ovulace po kombinované terapii s Weng Jing Tang a klomifenu u neovulujících žen

Mnohé ženy mají problém s tím, že nedochází k ovulaci, tedy vyzrání a uvolnění vajíčka z vaječníku. To je samozřejmě spojené s neplodností. Ženám se podáví klomifen, který ale není vždy účinný. Autoři připravili studii, které se účastnilo 16 žen bez ovulace, které nereagovaly na léčbu klomifenem. Pacientkám byla podávána bylinná směs Weng Jing Tang společně s klomifenem.

zena

U žádné ženy nedošlo k hyperstimulačnímu stavu, tj. nadměrné stimulaci vaječníků, což by vedlo např. k vyššímu počtu uzrálých vajíček. U 48,6 % pacientek došlo k úpravě menstruačního cyklu a u 43,8 % se obnovila ovulace. Pokud je tedy ke klomifenu přidán Weng Jing Tang je možné zvýšit účinnost léčby.

Yoshimoto YMiyake ATasaka KAono TTanizawa O. Ovulation following combined therapy with wen-jing-tang and clomiphene citrate therapy in anovulatory women. Am J Chin Med. 1989;17(3-4):243-4.