Čínský herbář
Čeština

Ochranný vliv silymarinu na ledviny

Silymarin je standardizovaný extrakt získávaný ze semen ostropestřce mariánského (Silybum marianum), který má domovinu v oblasti Středomoří a je po staletí využívám v “lidovém” léčitelství. Silymarin je směs flavonolignanů, nejvýraznější je silybin. Klasická medicína také využívá silymarin v běžné praxi u pacientů s jaterními onemocnění. Je totiž potvrzeno, že silymarin chrání játra před poškozením a urychluje jejich regeneraci. Studie však ukázaly, že silymarin umí mnohem víc. Podporuje zdraví pokožky a její hojení, stimuluje imunitní systém, snižuje hodnoty cholesterolu, působí protinádorově, snižuje oxidační stres atd.

771_ostropestrec-mariansky-kvet-semeno-1024x734

V této studii autoři testovali, zda by bylo možné použít silymarin také jako ochranu pro ledviny. Ledviny jsou párový orgán, který zbavuje organismus nadbytečné tekutiny a s ní i toxických látek, látek vznikajících při metabolizování živin, léčiv atd. Jsou tedy vystavovány škodlivinám a mohou být rychle poškozeny. Pro ledviny jsou toxická chemoterapeutika, ale také některá antibiotika, např. colistin. Toto antibiotikum je vyhrazeno pro léčbu rezistentních gram negativních bakterií, které není možné jinak zničit. Léčba je tedy nasazena i s rizikem poškození ledvin. Vědci samozřejmě hledají možnosti, jak omezit toxicitu colistunu. Chránící látka nesmí mít žádnou toxicitu. Volba padla na silymarin. Ke studii byly použity krysy, které byly rozděleny do několika skupin, jedna sloužila jako kontrola a nedostala nic, další skupina dostala colistin a silymarin, další samotný colistin. Po týdenním podávání těchto látek se provedla analýza vzorků ledvin a krve.

Výsledky byly skutečně zajímavé. Stav ledvin krys, které dostávaly pouze colistin nebyl dobrý. Ledvinná tkáň byly poškozená, byla výrazně vyšší tvorba volných radikálů, tj. oxidační stres. Poškodily se jak vývodné kanálky, tak dřeň ledviny, tkáń byla zasažená zánětem a mnoho buněk podlehlo apoptóze, tj. buněčné smrti. Jiná situace byla u krys se silymarinem a colistinem. Poškození tkáně bylo výrazně nižší, a to jak ve dřeni, tak v oblasti ledvinných kanálků. Díky silymarinu se zvýšila aktivita enzymů, které neutralizují volné radikály, tj. superoxid dismutázy a glutation peroxidázy. Snížení oxidačního stresu šlo ruku v ruce se snížením zánětu. 

Závěry studie jsou tedy jasné. Silymarin může pomoci ochránit ledviny během podávání pro ledviny toxického colistinu. Je pravděpodobné, že by silymarin chránil ledviny i před jinými toxickými látkami.

Dumludag BDerici MKSutcuoglu O, et al. Role of silymarin (Silybum marianum) in the prevention of colistin-induced acute nephrotoxicity in rats.Drug Chem Toxicol. 2020 Mar 16:1-8. doi: 10.1080/01480545.2020.1733003.