Čínský herbář
Čeština

Podávání Coriolu a kyseliny zoledronové při léčbě metastáz rakoviny prsu

Roste na poraněných kmenech a pařezech hlavně listnatých stromů. Houba sice není jedlá, ale zvláště v Asii je velmi populární, je dokonce využívána v klinické praxi. Tradiční čínská medicína Coriolus využívá k léčbě mnoha nemocí. Moderními vědeckými postupy bylo a je zjišťováno, že Coriolus posiluje imunitní systém, je velmi silný v boji proti rakovině, výrazně snižuje oxidační stres a tím je prevencí proti vzniku degenerativních nemocí aj.

coriolus_zánět

V této studii se vědci zaměřují na vliv Coriolu  na rakovinu prsou  

Tato studie se zaměřila na vliv Coriolu na rakovinu prsu. Tato je nejčastějším typem rakoviny u žen. Je nalézána u stále mladších žen a i přes možnosti brzké diagnostiky a léčby, existují případy, kdy žena rakovině podlehne. Léčba samotná je velmi náročná, zahrnuje chirurgický zákrok, chemo-, radio nebo hormonální terapii, dle typu a stadia nádoru. Nádory prsu také metastazují, a to hlavně do kostí. Tím dochází k narušení kostí, jejich odbourávání, což vede ke snadnému zlomení kosti.

V této studii podávali autoři myším s metastázami rakoviny prsu do kostí zoledronát (mZOL) a vodný extrakt z Coriolu, buď jednotlivé látky samostatně, nebo v kombinaci po dobu 4 týdnů. Sledovali, zda podávání látek ochrání před propagací rakoviny a destrukcí kostí.

Ukázalo se, že nejúčinnější proti nádorům v kosti je kombinace Coriolu a mZOL. Došlo ke zmenšení nádoru a omezení vzniku metastáz do ledvin či jater. Při podrobném prozkoumání kosti, v níž byla rakovina prsu, se zjistilo, že při podávání kombinaci látek je kost mnohem méně destruována. Kost si udržuje svou integritu a tím i pevnost.

V dalším kroku autoři testovali Coriolus s mZOL na buněčných kulturách, tj. přidali sloučeniny ke vzorku kosti s rakovinnými buňkami. V takovém případě se rakovinné buňky přestaly dělit a došlo k omezení osteklastogeneze, tj. snížila se tvorba kostních buněk, které odbourávají kostní tkáň.

Výsledek studie

Studie tedy prokázala, že kombinace vodného extraktu Coriolu a mZOL je tlumí propagaci nádoru prsu v kosti, chrání kost před poškozením a omezuje metastazování z kosti do jiných orgánů. Tento poznatek by se dal využít i v klinické praxi.
 

Ko CH, Yue GG, Gao S, Luo KW, Siu WS, Shum WT, Shiu HT, Lee JK, Li G, Leung PC, Evdokiou A, Lau CB. Evaluation of the combined use of metronomic zoledronic acid and Coriolus versicolor in intratibial breast cancer mouse model. J Ethnopharmacol. 2017 Apr 12.