Čínský herbář
Čeština

Podpoření účinnosti vakcíny přidáním Chagy

Chaga (Inonotus obliquus, rezavec šikmý) je houba napadající listnaté stromy, převážně břízy. Houba dokáže strom zcela zahubit, neboť si z něj bere živiny, včetně tolik účinného betulinu, kyseliny betulinové. Chaga má ráda spíš chladnější podnebí. Jejích pozitivních účinků na zdraví využívá dlouhá staletí třeba tradiční ruská medicína, ale také ta čínská. Nutno říci, že obě velmi úspěšně. Nové výzkumu také dokazují, že Chaga má velký léčebný potenciál. Moduluje aktivitu imunitního systému směrem k vyšší obraně proti infekcím a k nižší zánětlivé reaktivitě, působí také protinádorově, protimikrobiálně, snižuje hodnoty krevního cholesterolu a cukru, neutralizuje volné radikály, čímž snižuje oxidační stres. 

vaccine_syringe_vials-pozad-okovn

V této studii se autoři zaměřili právě na imunitu posilující efekt Chagy. Rozhodli se ji využít jako přídatnou látku k vakcinaci. Vakcína se skládá z části patogena/toxinu, proti němuž se mají vytvořit protilátky, aby v případě, že se s ním tělo poté potká, nepropukla nemoc, nebo proběhla lehčeji. K tomu, aby se začaly po podání vakcíny tvořit protilátky, však samotný antigen patogena nestačí. Ve vakcíně musí být přítomné látky, které stimulují imunitní systém, vybudí jej, aktivují, aby dobře zpracoval antigen a vytvořil protilátky. K tomu se využívají třeba sloučeniny hliníku. Těm se ale nyní snaží výrobci vakcín vyhnout. Autory tedy napadlo, že by bylo možné posílit vliv očkování přidáním Chagy.

Své pokusy prováděli na kuřatech, která nepřišla do styku s patogenem, nemohla si tedy vytvořit protilátky po přímém kontaktu, po nákaze. Kuřata rozdělili do několika skupin, očkovali je různými způsoby, tj. očním nakapáním, podáním vakcíny do nosu, podávalo se placebo (neúčinná látka) atd. Před každým podáním vakcíny dostala kuřata také 0,8% + 0,2% přípravek (Chaga + kozinec).  Skupina 3 byla krmena běžnou stravou bez přidání Chagy. Díky těmto rozdílům v léčbě a krmení kuřat se mohly jednotlivé výsledky porovnat a vyhodnotit, co nejvíce účinkuje. Byly měřeny hodnoty protilátek proti Newcastelskému viru, jímž byla kuřata očkována. Ukázalo se, že u kuřat, která byla očkována a zároveň dostávala Chagu, došlo k nejvyšší tvorbě protilátek proti viru.

To bylo dáno tím, že v podstatě jednorázové podání Chagy před každou vakcinací vedlo k nárůstu počtu T lymfocytů, a to jak pomahačských, které podporují B lymfocyty v produkci protilátek, tak cytotoxických, které umí bojovat s virovými infekcemi přímo. Zvýšila se také aktivita leukocytů, která je nezbytná pro vyvolání komplexní imunitní odpovědi, která vede k tvorbě účinných protilátek. Je tedy patrné, že Chaga aktivuje imunitní systém, zvyšuje počty imunitních buněk a zlepšuje tak výsledky očkování. To mohou využít jak chovatelé drůbeže, jimž nemoc decimuje chovy, ale je možné, že takto působí Chaga i na jiná zvířata, včetně lidí.

Zhang LLin DLi HYu SBai JDing ZWu J. Immunopotentiating effect of Inonotus obliquus fermentation products administered at vaccination in chickens. Mol Cell Probes. 2018 Oct;41:43-51.