Čínský herbář
Čeština

Polyporus a imunitní systém

Vytváří velké plodnice, které mohou mít i 4 kila s jsou složené z velkého množství malých kloboučků na jednom rozvětveném třeni. Ačkoli není jedlý, je vyhledávaný, a to pro své léčebné účinky. Využívá jej i tradiční čínská medicína. Jeho účinnost je však potvrzena i vědecky. Má velmi příznivý vliv na ledviny, působí protiinfekčně, protirakovinně, antioxidačně a také imunostimulačně.

 

polyporus_immunity

 

Vliv na imunitní systém sledovali i autoři této studie. Polyporus je bohatý na polysacharidy, hlavně na beta glukany, které jsou známé svými imunostimulačními účinky, neboť se vážou na receptory na imunitních buňkách. Účinky polysacharidů se liší dle jejich molekulární hmotnosti, rozvětvení atd. Z Polyporu autoři extrahovali pro houbu jedinečné beta glukany skládající se z opakujících se 2930 jednotek, postranní řetězce pak neměly více než 3 cukerné zbytky. Poté zkoumali funkcionalitu extrahovaných polysacharidů. Podařilo se odhalit, že tyto beta glukany velmi pozitivně působí na B lymfocyty, které aktivují a zvyšuje se produkce IgM protilátek, dále pak aktivují makrofágy a dendritické buňky. Dochází tedy k posílení obranných reakcí, pokud by došlo k infekci či v obraně proti rakovinným buňkám. Autoři dále zkoušeli funkce beta glukanů, z nichž odstranili postranní řetězce, zcela se změnila jejich funkce a už nebyly schopné aktivovat B lymfocyty ani zvyšovat produkci IgM.

Pro Polyporus specifické beta glukany jsou schopné posílit funkce imunitního systému aktivací B lymfocytů, makrofágů a dendritických buněk.

Dai H, Han XQ, Gong FY, Dong H, Tu PF, Gao XM. Structure elucidation and immunological function analysis of a novel β-glucan from the fruit bodies of Polyporus umbellatus (Pers.) Fries. Glycobiology. 2012 Dec;22(12):1673-83.