Čínský herbář
Čeština

Polysacharidy z Chagy proti únavě

Únava je naším častým společníkem. Žijeme aktivní, velmi rychlé životy, plné stresu, což náš vysiluje a mnohdy ani dlouhý odpočinek nepomůže. Pomoci nám však může příroda, např. vitální houby.

Chaga je parazitická houba, která napadá listnaté stromy, hlavně břízy. Postupně prorůstá stromem, až jej zahubí. Chaga vytváří na površích bříz černé, rozbrázděné masy, které připomínají spálené uhlíky. Pod černou vrstvou se nachází žlutá hmota. Chaga je v porovnání s jinými houbami jedinečná v tom, že obsahuje betulin/kyselinu betulinovou, tj. látky, které do sebe natahuje ze svého hostitele. Tato houba je využívána jako vitální. Nejpopulárnější je v oblasti Sibiře i celého Ruska, je součástí tradiční ruské medicíny, pracuje s ní také tradiční čínská medicína. S Chagou jsou prováděny také vědecké studie, které jednak zkoumají přesné složení houby, a jednak její účinky i účinky jednotlivých nalezených složek.

Chaga

V této studii autoři získali z Chagy polysacharidy, tj. vytvořili polysacharidovou frakci. Zjišťovali jak složení polysacharidů, tak jejich účinky v myším modelu. Bylo zjištěno, že dávka extraktu 50 mg/kg zvířete oddaluje nástup únavy. Myši vložené do vody vydržely plavat déle než myši, které polysacharidový extrakt nedostaly. Došlo také ke zkrácení doby potřebné pro dobití energie. Autoři pak sledovali i parametry v krvi myší, které ukazují na vyčerpání. Během intenzivní pohybové aktivity se ve svalech tvoří kyselina mléčná, jsou poškozovány buňky a uvolňuje se laktát dehydrogenáze a zvyšuje se močovina v krvi. Všechny tyto parametry byly v krvi myší s Chagou po fyzické zátěži nižší než u myší bez Chagy. Chaga tedy skutečně prodlužuje výdrž a urychluje regeneraci po zátěži.

Důležité také je, že Chaga také mění koncentraci některých účinků ovlivňujících mozkové funkce přímo v mozku.

Výsledky studie tedy ukazují, že polysacharidová frakce z Chagy oddaluje nástup únavy fyzické i psychické.


Zhang CJ, Guo JY, Cheng H, Lin LI, Liu Y, Shi Y, Xu J, Yu HT. Spatial structure and anti-fatigue of polysaccharide from Inonotus obliquus. Int. J. Biol. Macromol. 2020 Feb 15.