Čínský herbář
Čeština

Použití akupunktury ke zmírnění pooperačních bolestí po odstranění žaludku kvůli rakovině

Léčba pacientů s nádory se nesestává jen z postupů, které vedou k vyléčení. Stejně důležité jsou také postupy, které zmírní jejich potíže. Nejčastěji se jedná o bolesti. Pacienti často potřebují velmi silná analgetika, která bývají i návyková. Je tedy snaha zajistit pacientům úlevu od bolesti a zároveň je dále nezatížit.

akupunktury

Akupunktura se využívá dlouhá staletí a je propracovaná, přesná a jsou údaje o tom, že může ulevit od bolesti. Autoři tedy vytvořili studii, které se účastnili pacienti s pokročilou rakovinou žaludku, kteří prodělali radikální gastrektomii, tj. byl jim odstraňován celý žaludek. Jednalo se o 120 pacientů. Část byla zařazena do skupiny, která prodělala elektrickou stimulaci akupunkturních bodů (30 minut před a po operaci), a část stejně probíhající, ale neúčinnou léčbu. Byl stimulován bod Zusanli (ST36) a Neiguan (PC6). Pacienti samozřejmě také dostávali analgetika. Pacienti hodnotili míru a kontrolu bolesti v určitých časových odstupech, dobu do prvních pohybů střev, nevolnost po operaci atd.

Pacienti, kteří podstoupili elektroakupunkturu, udávali mnohem menší míru bolestí: po 4 hodinách od operace cca 2,79 proti placebu 3,41 hodnoceno dle standardizované škály, po 8 hodinách cca 2,65 vs. 3,17, po 24 hodinách cca 1,98 vs. 2,72. U pacientů se stimulací byla také nižší spotřeba analgetik. Nevolnosti a zvracení se objevily u 12 % s elektrostimulací a u 32,2 % pacientů bez stimulace. Doba do obnovení aktivity střev byla cca 19,69 u pacientů s elektroakupunkturou a cca 26,58 u pacientů bez elektroakupuntury. K prvnímu jití na stolici došlo u stimulovaných pacientů po cca 43,56 hodinách, u nestimulovaných po cca 71,48 hodinách. Celkově se pacienti, kteří podstoupili elektroakupunturu cítili lépe, byla spokojenější než pacienti bez elektrostimualce.

Studie s pacienty s karcinomem žaludku, kterým byl odňat žaludek, se prokázalo, že stimulace akupunkturních bodů elektrickou akupunkturou zmírňuje pooperační bolesti, zmírňuje nežádoucí dopady operace.

https://doi.org/10.1016/j.eujim.2019.01.001Get rights and content