Čínský herbář
Čeština

Preklinické studie vlivu polysacharidů z Coriolu na imunitní systém

Ačkoli není jedlá, je o ni velký zájem, neboť má mnoho pozitivních účinků na lidské zdraví. Coriolus využívá k léčbě mnoha nemocí i tradiční čínská medicína, ale ani ta současná se Coriolus nevyhýbá a studuje jeho účinky. Je prokázáno, že umí modulovat funkce imunitního systému, působí protirakovinně, antioxidačně, snižuje koncentrace tuků v krvi, zabíjí různé patogeny atd. V tomto  textu se autoři věnovali vlivu Coriolu na imunitní systém, který pak lépe čelí i rakovině.

 

coriolus_imunity

 

Konvenční terapie rakoviny je velmi náročná a může zdraví i poškodit. Zahrnuje chirurgický zákrok, pokud je možné jej provést, který bývá mnohdy i hodně agresivní, se snahou odebrat celou nádorovou masu až do zdravé tkáně. Je to také chemoterapie a radioterapie. Do popředí zájmu se dostává i biologická léčba, která ovlivňuje imunitní systém, který pak svou aktivitu obrání proti buňkám rakoviny. Autoři tohoto textu shrnuli výsledky studií, v nichž autoři využili polysacharidy, které získali z Coriolu a využili jako imunoterapeutikum. Jednalo se o více než 40 nezávislých studií, které proběhly během cca 40 letech v Číně a jiných zemích Asie. Všechny studie ukazují na to, že polysacharidy získané z Coriolu mají protirakovinný potenciál. Ve studiích jsou popsány hlavně imunomodulační vlivy Coriolu. Ukázalo se totiž, že Coriolus aktivuje imunitní buňky. Zvyšuje také produkci cytokinů, která imunitní systém nabudí k další akci a posílí jeho funkce, jedná se např. o TNF alfa, IL-1 beta, IL-6 aj. Pod vlivem Coriolu se také zvyšuje aktivita dendritických buněk, které umí prezentovat antigen, tj. vystavit na svém povrchu části těl rakovinných buněk, aby je rozpoznaly i další imunitní buňky a dozvěděly se, že je v těle vetřelec. Dochází pak k tomu, že do nádoru míří imunitní buňky, masa je infiltrována T lymfocyty, které působí na nádor destruktivně. Dalším velkým pozitivem, které je ve studiích zmiňováno je snížení dopadu chemoterapie či radioterapie na člověka. Díky Coriolu se zvýší účinnost léčby, ale pacienti ji také lépe snášejí, rychleji dochází k regeneraci organismu po léčbě atd.

Je tedy mnoho studií, které přinášejí v podstatě stejné výsledky, a to, že Coriolus je možné využít jako imunoterapeutikum v případě rakovinných onemocnění. V mnohých zemích se již do protirakovinné léčby pacientů přidává jako pomocný prvek. Stále vznikají nové a nové studie, díky nimž se možná dočkáme toho, že Coriolus se stane standardní součástí protirakovinné terapie.

Chang Y, Zhang M, Jiang Y, Liu Y, Luo H, Hao C, Zeng P, Zhang L. Preclinical and clinical studies of Coriolus versicolor polysaccharopeptide as an immunotherapeutic in China. Discov Med. 2017 Apr;23(127):207-219.