Čínský herbář
Čeština

Protivirové účinky silymarinu

Ostropestřec mariánský (Silybum marianum, milk thistle) je velmi známá rostlina z čeledi hvězdnicovitých. Její léčebné využívání se datuje do dob antiky. V současné době jeho popularita neuvadá, právě naopak. Objevují se nové studie, které dokládají jeho účinky. Asi nejznámější je jeho pozitivní vliv na játra, ale může také chránit ledviny, působí protinádorově atd. Důležitou složkou ostropestřce je komplex flavolignanů silymarin. A právě ten byl využit i v těchto dvou studiích, které se zaměřily na ověření toho, zda má také protivirové účinky. Virové infekce mohou být velmi lehké, ale také závažné a smrtící. Ne většinu virových infekcí neexistuje léčba a mohou se jen mírnit příznaky, které infekci provází. Je tedy důležité hledat možnosti, jak virových infekcím čelit.

ostropestrec-678x381

V jedné studii se silymarin využil proti mayaro viru, což je arbovirus, mezi něž patří také virus klíšťové encefalitidy nebo dengue. Onemocnění mayaro virem se projevuje horečkami, bolestmi svalů, kloubů, hlavy, vyrážkou, zvracením a průjmy. Druhým testovaným virem byl chikungunya virus, který způsobuje horečnaté onemocnění, při němž dochází k velkým bolestem v zádech a kloubech, rozvíjí se v nich zánět, který může přetrvávat i roky po infekci.

Ani jedna ze zmíněných infekcí není léčitelná.

Autoři přidali silymarin k buňkách, které byly vystaveny působení virům mayaro. Viry musí rychle proniknout do buňky, jinak hynou. V napadené buňce se replikují, tj. množí a dostávají se z buňky ven (při tom mohou buňku i zabít). Pokud se však k buňkám přidal také silymarin došlo k omezení negativního vlivu viru na buňky, výrazně se snížila replikace viru a tvorba plaků. Silymarin také chránil buňky před oxidačním stresem, který během vystavení virům narůstal a také vedl k dalšímu vážnému poškození buněk. Při testování došli autoři k závěru, že silymarin omezuje replikaci a také tvorbu bílkovin viru. To samozřejmě vede k omezení šíření viru na další buňky.

Studiemi se podařil potvrdit efekt proti mayaro viru a chikungunya viru. Je pravděpodobné, že silymarin působí i proti dalším virům.

Camini FC1, da Silva TF1, da Silva Caetano CC1,Antiviral activity of silymarin against Mayaro virus and protective effect in virus-induced oxidative stress.Antiviral Res. 2018 Oct;158:8-12. doi: 10.1016/j.antiviral.2018.07.023. Epub 2018 Aug 1.
Lani R, Hassandarvish P, Chiam CW, et al. Antiviral activity of silymarin against chikungunya virus.Sci Rep. 2015 Jun 16;5:11421. doi: 10.1038/srep11421.