Čínský herbář
Čeština

Protizánětlivý a anti-age vliv extraktu z chlorely

Chlorely jsou jednobuněčné zelené řasy, které jsou velmi bohaté na živiny, hlavně na aminokyseliny či růstové faktory podporující hojení. Chlorela je považována za zelenou superpotravinu a je po ní velká poptávka. S tím souvisí také její pěstování, které je v dnešní době již komerční, a to jak ve venkovních nádržích, tak uzavřených tancích. Aby byly živiny a biologicky aktivní látky z chlorely využitelné, je nutné narušit pevnou buněčnou stěnu, kterou náš trávicí systém nerozloží. Látky z chlorely podporují regeneraci, posilují imunitní systém, snižují oxidační stres, ničí nádorové buňky i některé patogeny, podporují trávení atd.

propiedades-de-la-espirulina_271662b9_1280x720

V této studii autoři zjišťovali, zda může chlorela pomoci s chronickými záněty a zda může zpomalit proces stárnutí. Za stárnutím a zánětem stojí také oxidační stres. Volné radikály totiž poškozují buňky, jejich membrány i DNA, což může buňky i zničit. Poškozené či umírající buňky pak stimulují imunitní buňky a rozvíjí se zánět, který má další poškozující vliv a zvyšuje oxidační stres, je to tedy začarovaný kruh.

Autoři použili speciální imunitní buňky, typ makrofágů, které hrají důležitou roli v obraně proti patogenům a podporují rozvoj a udržení zánětu. K těmto buňkám přidával pigment-proteinový komplex z chlorely (pigmentem je např. chlorofyl), a to poté, co byly stimulovány lipopolysacharidem. To je složka bakteriální stěny, na kterou reagují imunitní buňky aktivací a „rozpoutáním“ zánětu. Začne se tvořit více prozánětlivých působků (IL-6, TNF alfa), oxidu dusíku. Tyto látky v organismus aktivovaly imunitní odpověď. Když byl po aktivaci makrofágů pomocí lipopolysacharidu přidán extrakt z chlorely, došlo ke snížení tvorby prozánětlivých cytokinů. V pokusu na myších, jimž byla podána látka, po níž dochází k rychlejší degeneraci, došlo díky podávání extraktu z chlorely ke zvýšení aktivity enzymů, které snižují oxidační stres, protože neutralizují volné radikály, např. superoxiddismutáza, a také došlo ke snížení nežádoucí zánětlivé odpovědi. U myší léčených chlorelou došlo v porovnání s myšmi, které chlorelu nedostaly, ke zpomalení postupu degenerativních procesů.

Studie tedy dokládá, že extrakt z chlorely snižuje zánět i oxidační stres, čímž může zpomalit procesy, které urychlují stárnutí.


Zhang R, Chen J, Mao X, Qi P, Zhang X. Anti-Inflammatory and Anti-Aging Evaluation of Pigment-Protein Complex Extracted from Chlorella Pyrenoidosa. Mar Drugs 2019 Oct 16; 17(10)