Čínský herbář
Čeština

Protizánětlivý a játra chránící efekt Reishi

Reishi (Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá) je jedlá chorošovitá houba, kterou je možné najít hlavně na severní polokouli a napadá listnaté stromy. Je typická svým vzhledem, tj. klobouk je červenohnědý a je velmi lesklý. V tradiční čínské medicíně má Reishi své místo po dlouhá staletí. Je považována za elixír života, dokonce se věřilo, že může přivést mrtvé k životu. Současné pokusy prokazují, že Reishi je velmi silná houba, která má mnoho účinků. Mezi ně patří např. zlepšování fungování imunitního systému, snížení oxidačního stresu, ničení nádorových buněk, zabíjení mnohých infekčních patogenů, umí též redukovat tuky a cukry v krvi atd.

jatra_ochrana

V této studii byla využita Reishi k ochraně jater a snížení zánětu po podání toxického tetrachlormetanu.

Autoři svůj pokus postavili na myších, jimž podali tetrachlormetan, který jim způsobil akutní poškození jater. To je provázeno zánětem, který se „rozšiřuje“ a poškozuje játra snad více než samotná toxická látka.

Části myší byly podávány polysacharidy z Reishi. U neléčených myší došlo ke zvýšení aktivity jaterních enzymů, tj. ALT, AST, jedná se o enzymy uvnitř jaterních buněk a uvolní se při jejich poškození. U myší s Reishi byly hodnoty enzymů výrazně nižší, což znamená, že bylo mnohem menší poškození jater. Dále se prokázalo, že Reishi také snížila rozsah poškozujícího zánětu v játrech. Poklesly hodnoty prozánětlivých cytokinů, ty podporují zánět, např. IL-1beta, IL-18, IL-6, TNF alfa… Důležité a protizánětlivé bylo i to, že se snížil oxidační stres. Zvýšily se hodnoty glutationu, který působí jako neutralizátor volných radikálů.

Výsledky naznačují, že polysacharidy z Reishi mají játra chránící účinky, snižují oxidační stres i zánět.


Chen YS, Chen QZ, Wang ZJ, Hua C. Anti-Inflammatory and Hepatoprotective Effects of Ganoderma lucidum Polysaccharides against Carbon Tetrachloride-Induced Liver Injury in Kunming Mice. Pharmacology 2019 Jan 23; 103(3-4):143-150.