Čínský herbář
Čeština

Reishi a Agaricus – jejich imunomodulační a protinádorové vlastnosti

Reishi (Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá) je dřevokazná houba, která má dlouhou historii využívání jako léčivky v tradiční čínské medicíně. Jedná se o tisíce let a houba byla vyhrazena pro císařskou rodinu. Zatímco Reishi má domovinu v Asii, Agaricus (Agaricus blazei Murill, Agaricus brasiliensis, žampión mandlový) pochází z Jižní Ameriky, z vesnice blízko Sao Paula. I Agaricus je používám tisíce let, a to tamními indiány, jednak jako potravina, a jednak jako léčivo. Současné studie dokládají, že obě houby jsou silnými imunostimulanty, posilují obranu proti infekcím a nádorům, naopak tlumí patologické záněty, dále obě houby zabíjí nádorové buňky, patogeny, snižují cholesterol, posilují mozkové funkce atd.

agaricus_polysacharidy

V této studii se autoři věnovali právě protinádorovým a imunomodulačním vlastnostem obou hub.

Houby byly testovány na myším modelu. Pokusné myši dostávaly ke stravě také 50% AgaricusReishi nebo nic. Myši trpěly sarkomem. Sarkomy jsou nádory pojivové tkáně, které jsou často poměrně agresivní a pozdě odhalené. Jejich léčba nebývá snadné, často jsou operačně nedostupné, mohou být necitlivé k radioterapii i chemoterapii.
U myší, které dostávaly houby, došlo k výraznému zpomalení růstu nádoru. Navíc také došlo ke změnám v imunitním systému. Imunitní systém má mnoho buněk a látek, které umí nádorové buňky ničit. Je však potřeba tuto část imunity aktivovat, podpořit.

Konzumace hub vedla ke zvýšení počtů pomocných T lymfocytů, které se zapojují do boje s nádorovými buňkami, zvýšil se také počet cytotoxických T lymfocytů, a jak již jejich název naznačuje, tyto buňky působí na jiné, tedy i nádorové „toxicky“. Vypouštějí látky, které poškodí a následně zabijí buňku, kterou T lymfocyt rozpozná jako nebezpečnou, nakaženou virem, nádorově změněnou atd.

Studie tedy prokázala, že podávání Agaricu a Reishi vede k omezení růstu nádoru, upravuje také poměry v imunitním systému ve prospěch zvýšení protinádorové imunity. Houby tedy patrně působí proti nádoru přímo i díky stimulaci imunity.

Rubel R, Santa HSD, Dos Santos LF, Fernandes LC, Figueiredo BC, Soccol CR.
Immunomodulatory and AntitumoralProperties of Ganoderma lucidum and Agaricusbrasiliensis (Agaricomycetes) MedicinalMushrooms. Int J Med Mushrooms 2018; 20(4):393-403.